nieuws

Eén op de zes werknemers slachtoffer van ‘bossing’

Geen categorie

Eén op de zes werknemers wordt het slachtoffer van ‘bossing’, gepest worden door de baas, zo blijkt uit onderzoek in het onderwijs, de zorgsector en bij de overheid. Opmerkelijk genoeg worden vooral productieve medewerkers weggepest.

Eén op de zes werknemers wordt het slachtoffer van ‘bossing’, gepest worden door de baas, zo blijkt uit onderzoek in het onderwijs, de zorgsector en bij de overheid. Opmerkelijk genoeg worden vooral productieve medewerkers weggepest. Dit meldt Businesscompleet.nl.

Bossing is de in Duitsland bedachte term voor het pesten door de baas. Eerder werd de term ‘mobbing’ ook voor dit fenomeen geberuikt. Mobbing gaat echter over het pesten van één persoon door een groep (collega’s), terwijl bossing specifiek gaat over het pesten door de baas. ‘Juist werknemers die slim en zeer betrokken zijn bij hun werk zijn vaak slachtoffer. Leidinggevenden voelen zich door hen bedreigd en zullen niets nalaten om hen, als er toch ingekrompen moet worden, eruit te werken (lees eruit te pesten). De bedoeling is natuurlijk dat de medewerker uit zichzelf een andere baan gaat zoeken. In de praktijk belanden veel slachtoffers echter thuis met een burn-out, met hoge kosten voor het bedrijf als gevolg.

Machtswellusteling

Soms wordt bossing ingegeven door jaloezie: de manager voelt zich bedreigd door de medewerker. Bossing kan ook gestimuleerd worden door gevoelens van haat omdat de werknemer anders is dan anderen. Dat kan gaan over prestaties, competenties, opleidingsniveau, opvattingen, etnische herkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, handicap, sociaal onvermogen, hoogbegaafdheid of leeftijd. De pestende manager kan ook ‘gewoon’ een machtswellusteling zijn of iemand die op een andere manier een probleem tussen de oren heeft.

Zeven vormen

Frank de Mink en Lia Donkers, oprichters van het Mobbing Experts Platform, bundelden hun kennis over pesten op het werk en noemen zeven vormen van bossing:

1. Sociaal isoleren
Een medewerker negeren, in een kamertje veraf van collega’s plaatsen, niet meevragen voor de lunch en/of niet groeten.

2. Het werken onaangenaam of onmogelijk maken
Bestanden van computers wissen, belangrijke telefoontjes niet doorgeven, vergaderingen zo plannen dat één persoon niet mee kan doen, iemands arbeidsresultaten manipuleren, iemand zijn werk afnemen, iemand alleen nog onbelangrijke klusjes geven of dingen die hij niet leuk vindt.

3. Bespotten
Iemands uiterlijk, gedrag, manier van praten of lopen of seksuele voorkeur belachelijk maken.

4. Roddelen/geruchten verspreiden
Iemand zwart maken om zijn reputatie te schaden.

5. Dreigen
Veel functioneringsgesprekken houden, altijd ontevreden zijn over goed gedaan werk, dreigen met ontslag.

6. Lichamelijk geweld
Iemand opsluiten, duwen of slaan.

7. Seksuele intimidatie
In woord en/of daad.

Preventie

Bossing en mobbing veroorzaken, naast schade aan de persoon in kwestie, onder meer een hoger ziekteverzuim, een lagere arbeidsproductiviteit en een toename van arbeidsconflicten. Het pesten moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden. Op de website van het Mobbing Experts Platform vind je links naar diverse organisaties die werkgevers adviseren over preventie- en andere maatregelen.

Bron: businesscompleet.nl

Reageer op dit artikel