nieuws

Het Nieuwe Werken

Geen categorie

Als het om het combineren van werk en privé gaat, scoren Nederlandse bedrijven matig in vergelijking met het buitenland. Gezinsvriendelijke regelingen bestaan wel, maar veel bedrijven doen moeilijk over ouderschapsverlof en flexibele werktijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

Als het om het combineren van werk en privé gaat, scoren Nederlandse bedrijven matig in vergelijking met het buitenland. Gezinsvriendelijke regelingen bestaan wel, maar veel bedrijven doen moeilijk over ouderschapsverlof en flexibele werktijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht in opdracht van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

Rouvoet denkt dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden om werk en privé beter op elkaar af te kunnen stemmen. Ook moeten verlofregelingen beter op de wensen van de werknemer worden afgestemd.

Aan de andere kant zijn werkgevers er wél van overtuigd dat gezinsvriendelijk beleid waardevol is. De kosten die langere productietijden en investeringen in ICT met zich meebrengen worden eenvoudig terugverdiend. De opbrengsten bestaan uit een hogere productiviteit, een kleiner personeelsverloop en een lager ziekteverzuim.

Flexwerken is, net als individuele zeggenschap en leidinggeven op afstand, onderdeel van het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken roept bij organisaties en leidinggevenden vragen op als: ‘Kan ik mijn personeel loslaten en vertrouwen? Hoe manage ik werknemers die een groot deel van de tijd afwezig zijn? Wat moet ik veranderen aan mijn ICT-structuur als mensen steeds meer thuiswerken?´

Het Scandinavische model ziet Rouvoet in Nederland niet van de grond komen. ‘De samenleving moet accepteren dat elk gezin eigen keuzes maakt voor werk en privé. Volledige kinderopvang zoals in Scandinavië werkt in Nederland niet.’

Bron: hrpraktijk.nl Flexwerken is, net als individuele zeggenschap en leidinggeven op afstand, onderdeel van het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken roept bij organisaties en leidinggevenden vragen op als: ‘Kan ik mijn personeel loslaten en vertrouwen? Hoe manage ik werknemers die een groot deel van de tijd afwezig zijn? Wat moet ik veranderen aan mijn ICT-structuur als mensen steeds meer thuiswerken?´ De HRpraktijk Dag op 14 mei a.s. in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam staat geheel in het teken van deze onderwerpen. In één dag tijd krijgt u praktische handvatten aangereikt om het Nieuwe Werken in uw organisatie van de grond te tillen. Meer over dit onderwerp

Reageer op dit artikel