nieuws

Secretaresse in Nederland droomt er lustig op los

Geen categorie

Eén op de vier secretaressen vindt haar huidige baan een droombaan. Driekwart van de secretaressen is ervan overtuigd dat droombanen bestaan. Meer dan de helft van de secretaressen denkt haar droombaan in de toekomst te vinden. Maar los van een droombaan droomt de secretaresse in Nederland er lustig op los.

Eén op de vier secretaressen vindt haar huidige baan een droombaan. Driekwart van de secretaressen is ervan overtuigd dat droombanen bestaan. Meer dan de helft van de secretaressen denkt haar droombaan in de toekomst te vinden. Maar los van een droombaan droomt de secretaresse in Nederland er lustig op los.

Dit zijn de opvallendste conclusies uit het grote ‘Waarvan dromen secretaressen?’-onderzoek dat onlangs ingevuld werd door 743 secretaressen. Het onderzoek is in februari van dit jaar gehouden op initiatief van StarJob the secretary network.

Droombaan

Over het algemeen kunnen we stellen dat de secretaressen van Nederland redelijk tot zeer optimistisch zijn over hun huidige baan en hun toekomst. 27 procent van de ondervraagden is van mening op dit moment dé perfecte baan te hebben. Ondanks de crisis maken slechts enkelen zich zorgen over hun baan. 52 procent zegt volmondig ‘ja’ op de vraag of zij haar droombaan in de toekomst zal vinden, 20 procent is daarover ‘zeer hoopvol’.

Secretaressen hebben er heel wat voor over om hun droombaan te krijgen: 84 procent van de ondervraagde secretaressen geeft aan bereid te zijn een studie/opleiding of gerichte trainingen of cursussen te volgen. 74 procent van hen is zelfs bereid zelf de kosten van deze studie te dragen. Ook hoog scoren aspecten als: meer uren per week werken, desnoods een lager salaris, eventueel verhuizen of emigreren. Je sociale leven op een lager pitje zetten scoort het laagst.

Los van een droombaan of -carrière droomt de secretaresse van Nederland er lustig op los. Van een wereldreis, een gelukkig en gezond leven tot en met de hoofdrol in een musical. Meer dan 73 procent van alle ondervraagden geeft aan dat het leven zonder dromen of idealen maar vreselijk saai is.

Reageer op dit artikel