nieuws

Deeltijdwerk en pensioen: de valkuilen

Geen categorie

Werk je in deeltijd en ben je financieel afhankelijk van je partner? Dan vraag je je misschien wel eens af hoe je ervoor staat als hij of zij komt te overlijden. Is het inkomen dan toereikend om van te kunnen leven? En hoe zit het met partnerpensioen? Heb je dat wel, heb je dat niet? Kan dat nog geregeld worden?

Werk je in deeltijd en ben je financieel afhankelijk van je partner? Dan vraag je je misschien wel eens af hoe je ervoor staat als hij of zij komt te overlijden. Is het inkomen dan toereikend om van te kunnen leven? En hoe zit het met partnerpensioen? Heb je dat wel, heb je dat niet? Kan dat nog geregeld worden?

Als je werkgever een pensioenregeling heeft, geldt die ook voor als je in deeltijd werkt. Die wordt naar rato toegepast. Werk je voor 50 procent , dan krijg je voor de helft pensioen. Een pensioenregeling gaat ervan uit dat je tot je pensionering blijft werken. Dat heeft vooral gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen, als de verzekerde overlijdt in de periode dat hij/zij in deeltijd werkt. Deeltijders die van plan zijn maar korte tijd in deeltijd te werken, moeten zich dit effect op het partnerpensioen goed realiseren.
Ook als je ervoor kiest geen nabestaandenpensioen op te bouwen, moeten zowel jij als je partner hiervoor een afstandsverklaring tekenen.

Het zijn waarschijnlijk zaken waar je niet dagelijks mee bezig bent. Toch is het goed om je hier eens in te verdiepen c.q. te weten hoe het met jouw pensioen – als deeltijdwerker – gesteld is. De Stichting Pensioenkijker.nl heeft hiervoor een handige brochure samengesteld: ‘Deeltijdwerken en pensioen’. Hierin vind je veel informatie over de consequenties voor je pensioen als je in deeltijd werkt.

Bron: hrpraktijk.nl

Reageer op dit artikel