nieuws

Kinderopvang weer op de schop

Geen categorie

De kinderopvang moet beter en flexibeler. Staatsecretaris Dijksma van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Taskforce DeeltijdPlus zijn het daar over eens. Ouders mogen hun spaarloon deblokkeren voor de kosten van kinderopvang.

De kinderopvang moet beter en flexibeler. Staatsecretaris Dijksma van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Taskforce DeeltijdPlus zijn het daar over eens. Ouders mogen hun spaarloon deblokkeren voor de kosten van kinderopvang.

De Taskforce DeeltijdPlus wijst erop dat een flexibele kinderopvang bijdraagt aan een grotere arbeidsparticipatie van mensen die onregelmatige werktijden hebben. Hiervoor is vooral kleinschalige en persoonlijke opvang door bijvoorbeeld gastouders geschikt. Ouders kunnen straks ook kinderopvangtoeslag aanvragen voor professionele opvang aan huis. Dit is een eerste stap naar meer flexibiliteit.<p De Taskforce DeeltijdPlus is het eens met het plan van staatssecretaris Dijksma om de vergoeding aan grootouders voor het oppassen op hun kleinkinderen in te trekken. Die opvang draagt nauwelijks bij aan een grotere arbeidsparticipatie. Bovendien is geld bijna nooit de factor die de doorslag geeft voor grootouders om op te passen.

Signalen uit de werkpraktijk wijzen erop dat aan de kwaliteit van de kinderopvang nog het een en ander valt te verbeteren. Zo is er onvoldoende gekwalificeerd personeel. Volgens de taskforce zijn nieuwe kwaliteitseisen voor gastouderbureaus en gastouders nodig, die concreet en controleerbaar zijn.

Ouders kiezen zelf de kinderopvang en moeten zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie sluiten. De kinderopvangorganisatie factureert de ouders. Ouders mogen hun spaarloon deblokkeren voor onder meer de kosten van kinderopvang.

Bron: HRpraktijk.nl

Reageer op dit artikel