nieuws

Vroeg oud op de arbeidsmarkt

Geen categorie

Dat oudere werknemers in Nederland niet makkelijk meer aan de bak komen, weten we, maar dat 35-plussers het nu ook al tegen de jongere garde moeten afleggen, is nieuw.
23 procent van de deelnemers aan een poll op Intermediair.nl zegt dat zijn baas werknemers van eind dertig te duur en te inflexibel vindt.

Dat oudere werknemers in Nederland niet makkelijk meer aan de bak komen, weten we, maar dat 35-plussers het nu ook al tegen de jongere garde moeten afleggen, is nieuw.
23 procent van de deelnemers aan een poll op Intermediair.nl zegt dat zijn baas werknemers van eind dertig te duur en te inflexibel vindt.
Bij de een wordt bij werknemers in deze leeftijdscategorie minder geïnvesteerd in trainingen en cursussen, volgens een ander hebben vooral vrouwen van die leeftijd het lastig omdat verondersteld wordt ‘dat die toch snel kinderen willen’.

Onderzoek van de Intelligence Group schetste eind vorig jaar een vergelijkbaar beeld: volgens een derde van de ondervraagden begint leeftijdsdiscriminatie op het werk inmiddels bij 36 jaar. Zijn de dertigers nu de nieuwe vijftigers?

Recruitment specialist Peer Goudsmit betwijfelt het: ‘Werkgevers kiezen nu juist eerder voor ervaren krachten die direct inzetbaar zijn, dan specifiek voor twintigers.’
Wel merkt hij dat de concurrentie voor vacatures waar 35-plussers op solliciteren, groter is dan ooit.: ‘Die concurrentie komt enerzijds van de grote groep ‘jonkies’ die door de krapte van de afgelopen jaren hard is doorgegroeid en op diezelfde functies aast.
Anderzijds wedijveren de 35-plussers met de groep veertig- en vijftigers boven hen voor functies die meer ervaring vragen, ‘En 35-plussers kosten nu eenmaal meer dan jongere sollicitanten, dus zullen zij extra hun best moeten doen om hun waarde aan te tonen’, aldus Goudsmit.

Bron: Intermediair.nl

Reageer op dit artikel