nieuws

Helft werkgevers wil bijdrage zorgpremie korten bij werknemer die niet meewerkt aan vitaliteit

Geen categorie

Ruim 90 procent van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit. Iets meer dan de helft meent om die reden dat zij een lager werkgeversdeel aan de zorgpremie hoeven bij te dragen als diezelfde werknemers niet mee willen werken aan hun eigen fysieke en mentale conditie.

Ruim 90 procent van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit. Iets meer dan de helft meent om die reden dat zij een lager werkgeversdeel aan de zorgpremie hoeven bij te dragen als diezelfde werknemers niet mee willen werken aan hun eigen fysieke en mentale conditie.

Dat blijkt uit een panelonderzoek op initiatief van verzekeraar OHRA onder HR managers werkzaam bij bedrijven van uiteenlopende grootte.

Bij driekwart van de groep ondervraagde HR managers is de bereidheid om te investeren in vitaliteit weliswaar aanwezig, maar nog niet of nauwelijks geborgd in de organisatie. Zo is vooral bij de groep bedrijven van 100 – 250 medewerkers amper sprake van gerichte plannen om bijvoorbeeld roken terug te dringen, alcoholconsumptie en overmatige stress te beperken en gezonde voeding te stimuleren. Meer bewegen, vaak via bedrijfsfitness, wordt daarentegen al wel door 40 procent van de bedrijven structureel opgepakt.

Uit de cijfers blijkt dat 83 procent van de werkgevers geen plan heeft liggen om roken terug te dringen, 88 procent heeft geen plan om alcoholgebruik te beperken, slechts 24 procent heeft een beleid dat goede voeding stimuleert en maar 27 procent doet iets om stress en psychische overbelasting te voorkomen bij zijn werknemers.

‘Werkgevers die het wel oppakken, zien nu al de eerste resultaten en zijn meer dan ooit overtuigd van de strategische waarde van gestructureerde preventie en individuele leefstijlinterventie en daarmee de effecten op de vitaliteit van hun organisatie, aldus Hanneke Jukema van OHRA. ‘Opmerkelijk is de grote bereidwilligheid van de werknemers die deelnemen hun levensstijl aan te passen als dat nodig blijkt. 70 procent van hen die geadviseerd worden dat te doen, doen dat ook. Dat is een overduidelijk bewijs dat regie op vitaliteit helpt.’

Met de uitkomsten van het onderzoek gaat OHRA de komende maanden de voorlichting richting bedrijven intensiveren, vooral bij bedrijven met een omvang van 100-250 werknemers. In dat kader biedt OHRA bedrijven gestructureerde programma’s onder meer op het terrein van meer bewegen, alcoholconsumptie, stoppen met roken, stimuleren van gezonde voeding en het ondervangen van stress. In 2008 pleitte OHRA ook al dat bedrijfsfitness verplicht gesteld zou moeten kunnen worden vanwege de bijdrage die fitness levert aan het terugdringen van verzuim en het bevorderen van re-integratie.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel