nieuws

Toeslag kinderopvang online te berekenen

Geen categorie

Flexibele werknemers kunnen vaak niet zonder kinderopvang. En dat kost geld, maar de overheid springt bij. Op de site van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat een calculator kinderopvangstoeslag (www.minocw.nl/berekeningkinderopvang2010). Hiermee kunnen ouders bekijken op hoeveel toeslag ze recht hebben als ze hun kind naar de kinderopvang brengen.

Flexibele werknemers kunnen vaak niet zonder kinderopvang. En dat kost geld, maar de overheid springt bij. Op de site van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat een calculator kinderopvangstoeslag (www.minocw.nl/berekeningkinderopvang2010). Hiermee kunnen ouders bekijken op hoeveel toeslag ze recht hebben als ze hun kind naar de kinderopvang brengen.

Vanaf 1 januari 2010 is de maximale uurprijs die voor kinderopvang in kinderdagverblijven wordt vergoed 6,25 euro. De vergoeding voor buitenschoolse opvang (BSO) gaat naar 5,82 euro per uur per kind. De maximale uurprijs voor de gastouderopvang wordt 5 euro.

De hoogte van de bijdrage die ouders zelf betalen, is afhankelijk van:
– het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de kinderopvang
– de prijs van de kinderopvang
– het aantal uren kinderopvang per kind
– het door de Belastingdienst vastgestelde verzamelinkomen van de ouders

Een voorbeeld

Wanneer een gezin met een laag inkomen (20.000 euro per jaar) met 2 kinderen gebruikmaakt van BSO en dagopvang, betaalt het aan de kinderopvangorganisatie 574 euro per maand. De overheid betaalt hiervan 545 euro, de eigen bijdrage is 29 euro per maand.

Voor een gezin met een modaal inkomen (40.000 per jaar) is de tegemoetkoming van de overheid 507 euro. De eigen bijdrage bedraagt dan 67 euro.

Voor gezinnen met een hoog inkomen (80.000 euro per jaar) is de tegemoetkoming 401 euro. De eigen bijdrage komt dan op 173 euro.

Wet kinderopvang

Sinds 2005 is de kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht) op de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.
Ouders kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat om werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en gebruikmaken van formele kinderopvang.

Bron: kluwermanagement.nl

Reageer op dit artikel