nieuws

Versoepeling regels verlofopname en mantelzorg

Geen categorie

Als het aan minister Donner (Sociale Zaken) ligt moeten werknemers in de toekomst makkelijker verlof kunnen opnemen om te zorgen voor hun kinderen en naasten. De huidige regelgeving staat dit nu nog in de weg.

Als het aan minister Donner (Sociale Zaken) ligt moeten werknemers in de toekomst makkelijker verlof kunnen opnemen om te zorgen voor hun kinderen en naasten. De huidige regelgeving staat dit nu nog in de weg.

Begin volgend jaar komt Donner met een wetsvoorstel waarin regelingen voor ouderschaps- en zorgverlof worden geflexibiliseerd. Ook moeten werknemers eenvoudiger voor een bepaalde periode het aantal uren dat ze werken, kunnen aanpassen. Dit heeft de minister vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Ouderschapsverlof

Donner wil dat kersverse vaders ervoor kunnen kiezen hun ouderschapsverlof in delen op te nemen, bijvoorbeeld één deel kort na de geboorte, een ander deel later, als het kind wat ouder is. Door de strikte regelgeving rondom verlofopname, is dat nu niet mogelijk. Ook wil hij dat het recht op ouderschapsverlof ontstaat met ingang van een dienstbetrekking en moet niet-gebruikt verlof eenvoudiger bij een nieuwe baas ingezet kunnen worden.

Vorig jaar kondigde Donner in een beleidsverkenning al aan dat hij door het vereenvoudigen en flexibiliseren van werktijden en verlofregelingen meer mensen, en dan met name vrouwen, aan het werk wil krijgen. Volgens de minister hebben werknemers behoefte aan tijdelijke oplossingen voor gebeurtenissen in de privé-situatie en zijn de regels nu te star om daarop in te springen.

Zo geldt in de huidige situatie een arbeidstermijn van minimaal twee jaar, voordat een werknemer een verzoek kan indienen om minder of meer te gaan werken. Niet alleen kan dit korter volgens Donner, ook vindt hij de huidige aanvraagtermijn, ten minste vier maanden voor aanvang, een belemmering voor werknemers die plots geconfronteerd wordt met een zieke partner.

Mantelzorg

Donner wil dat de werkgever maximaal vier weken de tijd heeft om te reageren op een verlofverzoek. De werkgever kan het verlof weigeren als dat tot onverantwoorde situaties leidt in de organisatie. Daarnaast wil Donner dat zorgverlof niet alleen opgenomen kan worden om mantelzorg te verlenen aan een partner, kind of ouder, maar ook voor een persoon die geen directe familie is.

Bron: hrpraktijk.nl / Manon Schuttrups

Reageer op dit artikel