nieuws

Kortdurend zorgverlof op de schop

Geen categorie

De regelingen voor kortdurend zorgverlof gaan op de schop. Minister Donner van Sociale Zaken wil in 2010 met een nieuw wetsvoorstel komen dat de modernisering van verlof en arbeidstijden zal regelen.

De regelingen voor kortdurend zorgverlof gaan op de schop. Minister Donner van Sociale Zaken wil in 2010 met een nieuw wetsvoorstel komen dat de modernisering van verlof en arbeidstijden zal regelen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW juicht de stroomlijning toe, maar is het niet helemaal eens met de uitwerking van de beleidsnota.

Positief is volgens de werkgevers dat in de plannen van Donner geen sprake is van nieuwe verlofsoorten, verlofrechten of uitbreiding van betaald verlof. Zij vinden het terecht dat het kabinet een langer betaald zorgverlof voor vaders met pasgeboren kinderen niet haalbaar acht. Dat Donner weinig oog heeft voor de verlofpraktijk, achten de werkgevers minder positief.

Zo vindt VNO-NCW het jammer dat minister Donner in zijn voorstel het calamiteitenverlof in stand houdt, aangezien dit een vorm van verlof is die werkgevers en werknemers in de praktijk zelf regelen, eventueel met opname van vakantiedagen. De werkgevers benadrukken dat bij de opname van verlof de werkgever altijd het laatste woord moet hebben. De duur van het verlof moet in verhouding staan met de aard van het noodgeval en de hoeveelheid privéverplichtingen die dat met zich meebrengt. Soms volstaan enkele uren, soms zijn een paar dagen nodig.
Meer over dit onderwerp is te vinden in de Kennisbank Belonen en arbeidsvoorwaarden.

Bron: hrpraktijk.nl / Lianne Bouman

Reageer op dit artikel