nieuws

Sint op de zaak

Geen categorie

Sinterklaas is een echt Hollands feest. Een traditie die in ere moet worden gehouden, vinden vrijwel alle werknemers in Nederland. Veel werknemers (de helft) zouden het daarom leuk vinden als hun werkgever op het werk iets aan Sinterklaas zou doen. Een bezoek van de Sint zorgt voor gezelligheid op de werkvloer en voelt als een blijk van waardering, zo vinden veel werknemers.

Sinterklaas is een echt Hollands feest. Een traditie die in ere moet worden gehouden, vinden vrijwel alle werknemers in Nederland. Veel werknemers (de helft) zouden het daarom leuk vinden als hun werkgever op het werk iets aan Sinterklaas zou doen. Een bezoek van de Sint zorgt voor gezelligheid op de werkvloer en voelt als een blijk van waardering, zo vinden veel werknemers.

Dit blijkt uit het Grote Randstad Sinterklaasonderzoek onder 436 werknemers in Nederland.

Sinterklaas-actie

Randstad liet de Sinterklaassfeer onder werknemers peilen in het kader van de Randstad Sinterklaas-actie die in samenwerking met Radio 538 wordt gehouden. Werknemers die vinden dat Sinterklaas eens in hun organisatie op bezoek moet komen, konden zich daarvoor opgeven op www.randstad.nl. De gedachte achter de actie – goed zorgen voor je personeel is belangrijk, ook met de feestdagen – wordt door werknemers in Nederland onderschreven, zo blijkt uit het onderzoek. Van de respondenten zegt 56 procent dat zo’n viering de moeite waard is, hoewel niet strikt noodzakelijk.

Viering op het werk

De helft van de werknemers verwacht dat dit jaar op de zaak vrijwel zeker iets aan Sinterklaas wordt gedaan. Bij bijna de helft van de respondenten komt Sint voor de kinderen van werknemers naar het bedrijf. In 28 procent van de gevallen is er een aardigheidje voor het personeel, variërend van een klein cadeau tot een chocoladeletter of een gevulde envelop. 35 procent verwacht dit aardigheidje meer (of ook) rond de Kerst, en bij bijna drie op de tien werknemers is er een kerstviering voor de medewerkers.

Sober

Overigens vindt bijna een derde van de werknemers (31 procent) dat de werkgever het budget voor de sinterklaasviering in deze mindere economische tijden beter aan iets anders kan besteden. Bijna 60 procent is het daar juist niet mee eens. Crisis of geen crisis, Sinterklaas moet gevierd worden, zeggen zij. Wel zegt de helft van de werknemers begrip te hebben als de viering dit jaar wat soberder uitpakt.

Viering thuis

De onderzoekers vroegen werknemers in Nederland ook hoe ze thuis Sinterklaas en Kerst vieren; 32 procent gaf aan zowel Sinterklaas als Kerst te vieren. 9 procent viert alleen Sinterklaas, 39 procent alleen Kerst en ruim één op de vijf werknemers viert thuis geen van beide feesten.

Reageer op dit artikel