nieuws

Crisis leidt tot extra werkdruk bij secretaressen

Geen categorie

Ruim de helft van de werknemers geeft aan dat de werkdruk de afgelopen tijd is toegenomen. Vooral bij secretaressen zorgt dit voor een toename aan stress en een uitbreiding van het takenpakket. Dit blijkt uit onderzoek van Content onder 1.350 flexkrachten.

Ruim de helft van de werknemers geeft aan dat de werkdruk de afgelopen tijd is toegenomen. Vooral bij secretaressen zorgt dit voor een toename aan stress en een uitbreiding van het takenpakket. Dit blijkt uit onderzoek van Content onder 1.350 flexkrachten. Secretaressen scoren ook het hoogst bij het krijgen van extra taken buiten de gewone werkzaamheden. Deze extra taken liggen opvallend vaak onder hun niveau.

Structurele stijging van taken

De toegenomen werkdruk is niet alleen het gevolg van de economische crisis. Een kwart van de ondervraagden denkt dat de werkdruk structureel stijgt. Veel mensen zijn zich bewust van het feit dat hetzelfde werk met minder mensen gedaan moet worden. 40% van de ondervraagde personen geeft aan extra taken te krijgen. Het gaat hierbij vooral om het ondersteunen van collega’s en het aanmaken en archiveren van dossiers. 32% zegt dat de extra taken wel in het takenpakket horen, maar 55% geeft aan dat deze extra taken ónder hun opleidingsniveau vallen.

Langer doorwerken

De toegenomen werkdruk wordt opgevangen door harder en langer door te werken. Ook werk mee naar huis nemen gebeurt steeds vaker.

Werksfeer

De extra werkdruk en het grotere takenpakket zorgen niet voor extra stress en hebben geen negatieve invloed op de werksfeer. Uit het onderzoek blijkt dat de stress het meest is toegenomen onder secretaressen. 40% van de mensen die aangeeft meer stress te ervaren, heeft namelijk een secretariële functie.

Bron: Content

Reageer op dit artikel