nieuws

Jonge manager moet nog veel leren

Geen categorie

Volgens één op de drie Nederlandse bedrijven schort er nogal wat aan het ethisch besef van studenten. Jonge managers zouden zich daardoor te veel laten leiden door carrière, inkomen en status en te weinig door verantwoordelijkheidsgevoel en respect.

Volgens één op de drie Nederlandse bedrijven schort er nogal wat aan het ethisch besef van studenten. Jonge managers zouden zich daardoor te veel laten leiden door carrière, inkomen en status en te weinig door verantwoordelijkheidsgevoel en respect.

Normen en waarden moeten meer aandacht krijgen in het onderwijs, stelt KPMG op DePers.nl. Overigens vindt de helft van de bedrijven dat er wel voldoende aandacht is voor de ethische vorming van studenten. Maar daar staat tegenover dat ruim 40 procent van de onderzochte bedrijven in de afgelopen twee jaar wel eens een ‘high potential’ heeft laten gaan die een gebrek aan de juiste normen en waarden tentoon spreidde.

Verder kwamen uit het KPMG-onderzoek grote verschillen naar voren op het gebied van ethiek tussen jongere, oudere en vrouwelijke managers. Volgens 40 procent van de respondenten nemen jongeren het het minst nauw. Vrouwen zijn het meest strikt.

Bron: managersonline.nl

Reageer op dit artikel