nieuws

Gezondheidsmanagement moet ziekteverzuim terugdringen

Geen categorie

Medewerkers met een ongezonde leefstijl kosten het bedrijfsleven op jaarbasis veel geld omdat ze minder productief zijn en vaker verzuimen. De gemiddelde Nederlander eet bovendien ongezonder dan hij zelf denkt.

Medewerkers met een ongezonde leefstijl kosten het bedrijfsleven op jaarbasis veel geld omdat ze minder productief zijn en vaker verzuimen. De gemiddelde Nederlander eet bovendien ongezonder dan hij zelf denkt.

De eerste Nationale LeefstijlBarometer, uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting, schetst een verontrustend beeld van de leefstijl van de Nederlandse bevolking. Bijna 60 procent leeft ongezond en loopt daardoor een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierfalen. Volgens de Arbodienstenmonitor 2008 ziet 56 procent van de werkgevers het als hun taak om werknemers aan te spreken op ongezond gedrag.

‘Werkgevers worden zich steeds meer bewust van de toename van de ongezonde leefstijl van hun personeel’, merkt Reinate Kila, projectleider en diëtist van @ease4life: ‘Gezondheidsmanagement, gericht op gezonder eten en meer bewegen, zijn de belangrijkste bedrijfsstrategieën om productiviteit van medewerkers te verbeteren en het ziekteverzuim terug te dringen. Overigens blijkt een ongezonde leefstijl niet klasse- of welstandsgebonden en beperkt deze zich evenmin tot alleen de grote steden.’

Bron: managersonline.nl

Reageer op dit artikel