nieuws

Nieuwe baan vinden valt werkzoekende behoorlijk tegen

Geen categorie

Er zijn nog onvoldoende vacatures om elke werkzoekende snel aan nieuwe baan te helpen.

De ongunstige arbeidsmarkt belemmert de beroepsbevolking in haar wil om van baan te veranderen. Een kwart van de werkzame beroepsbevolking verwacht binnen een jaar een nieuwe baan te hebben. Tweederde van deze groep heeft echter moeite om een andere baan te vinden, terwijl ze daar wel zeer actief naar op zoek is.

Arbeidsmarkt eind 2010 weer op gang

Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Eind januari bleek uit onderzoek dat een steeds groter deel van de werkzame beroepsbevolking verwacht binnen een jaar van baan veranderd te zijn. Waar in mei 2009 18% van de respondenten aangaf binnen een jaar een andere baan te hebben, lag in november het percentage op 24%. Geconstateerd werd dat de arbeidsmarktcarrousel langzaam maar zeker weer op gang begint te komen. Uit nader onderzoek blijkt dat de arbeidsmarkt vermoedelijk aan het einde van 2010 weer echt gaat draaien.

Moeilijkheden

Op dit moment is 10% van de werkzame beroepsbevolking actief aan het solliciteren. Binnen de groep die binnen een jaar een andere baan verwacht te hebben, ligt dat percentage op 37%. Deze groep heeft duidelijk de intentie om van baan te veranderen, maar stuit daarbij op moeilijkheden. Maar liefst tweederde van hen geeft aan moeite te hebben om een andere baan te vinden. Intelligence Group constateert hieruit dat werkgevers op dit moment nog onvoldoende vacatures opengesteld hebben om deze groep te verwelkomen. Dit blijkt tevens uit het feit dat deze actieve baanzoekers gemiddeld slechts twee sollicitaties hebben lopen.

Zekerheid

Verder speelt het element van zekerheid op dit moment nog een belangrijke rol. Van de groep die binnen een jaar een andere baan verwacht, zegt 22% voorlopig op de plaats te blijven zitten. Dit deel van de beroepsbevolking verwacht dus binnen een jaar een andere baan te hebben, maar vindt het nu nog even te vroeg om actief te gaan solliciteren. Van de totale werkzame beroepsbevolking geeft bijna tweederde aan voorlopig nog te blijven zitten op de huidige werkplek. Deze groep kijkt nog helemaal niet om zich heen en heeft niet de intentie om op korte termijn te gaan uitkijken naar een andere baan. Op de arbeidsmarkt lijkt derhalve vooralsnog een algemeen gevoel van onzekerheid te heersen.

Bron: Managersonline.nl

Reageer op dit artikel