nieuws

Vrouwen willen wettelijk recht op thuiswerken

Geen categorie

Vrouwen staan positiever tegenover thuiswerken dan mannen; zij zijn ervan overtuigd dat thuiswerkers goed zijn aan te sturen door leidinggevenden. Daarbij zijn zij van mening dat ze thuis productiever zijn dan op de werkvloer. Veel vrouwen vinden dan ook dat thuiswerken een wettelijk recht moet worden.

Vrouwen staan positiever tegenover thuiswerken dan mannen; zij zijn ervan overtuigd dat thuiswerkers goed zijn aan te sturen door leidinggevenden. Daarbij zijn zij van mening dat ze thuis productiever zijn dan op de werkvloer. Veel vrouwen vinden dan ook dat thuiswerken een wettelijk recht moet worden.

Mannen denken daar echter anders over; die zien thuiswerken vaker als een bedreiging. Ze verwachten dat thuiswerkers minder promotiekansen hebben en dat ze informatie van de werkvloer missen. Wel zijn beide groepen het erover eens dat mensen die (willen) thuiswerken over een grote dosis zelfdiscipline moeten beschikken.

Dit is een van de uitkomsten van het Thuiswerkonderzoek dat FileVrijKantoor.nl eind 2009 heeft gehouden.

Marc Leidner, initiatiefnemer van FileVrijKantoor.nl: ‘Dat meer vrouwen dan mannen vinden dat thuiswerken een recht moet worden, komt waarschijnlijk door het feit dat vrouwen werk en zorgtaken graag goed willen combineren. Als je in een organisatie werkt waar thuiswerken niet is toegestaan, maar waar de werkzaamheden het wel zouden toelaten, helpt een wettelijk recht bij het verkrijgen van thuiswerkdagen’, aldus Leidner.

Direct leidinggevenden zijn helaas minder enthousiast als thuiswerken een wettelijk recht wordt. Zij zijn van mening dat thuiswerkers minder goed zijn aan te sturen en dat zij werk en zorgtaken lang niet altijd goed kunnen combineren, terwijl vrouwen zelf van mening zijn dat thuiswerkers wel degelijk goed te managen zijn en werk en zorgtaken goed te combineren, ‘zegt’ het onderzoek.

Bron: HRpraktijk/Manon Schuttrups

Reageer op dit artikel