nieuws

EU pakt salarisverschil tussenmannen en vrouwen aan

Geen categorie

Het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland was in 2008 gemiddeld 23,6 procent, terwijl het gemiddelde beloningsverschil in de EU 18 procent bedroeg. Dat maakte Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie en Grondrechten, afgelopen vrijdag in Brussel bekend.

Het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland was in 2008 gemiddeld 23,6 procent, terwijl het gemiddelde beloningsverschil in de EU 18 procent bedroeg. Dat maakte Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie en Grondrechten, afgelopen vrijdag in Brussel bekend. 

In de tweede helft van dit jaar presenteert de commissie een nieuwe vijfjarenstrategie voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarin zal de aanpak van de ongelijke beloning met alle beschikbare middelen centraal staan.  

De commissie wil verder werkgevers bewustmaken van de salarisongelijkheid en initiatieven ondersteunen die de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen. Vooruitlopend op vandaag – Internationale Vrouwendag – presenteerde de Europese Commissie vrijdag jl. een vrouwenhandvest.

In deze politieke verklaring verplicht de commissie zich ertoe de komende jaren in al haar beleid aandacht te besteden aan sociale en culturele vraagstukken rond sekseongelijkheid en daar waar nodig maatregelen te nemen. De commissie wil met name geweld tegen vrouwen aanpakken. ‘Ik zal ervoor zorgen dat daadkrachtige maatregelen voor de uitroeiing van genitale verminking van vrouwen deel uitmaken van deze strategie’, aldus EU-commissaris Viviane Reding.

Bron: NU.nl 

 

Reageer op dit artikel