nieuws

We MSN’en nog altijd meer dan we twitteren

Geen categorie

LinkedIn en Twitter, we weten allemaal wat het is. Toch besteden we – naast de groep die de kat nog even uit de boom kijkt – gemiddeld slechts zeven uur per maand aan sociale online netwerken.

LinkedIn en Twitter, we weten allemaal wat het is. Toch besteden we – naast de groep die de kat nog even uit de boom kijkt – gemiddeld slechts zeven uur per maand aan sociale online netwerken. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 14.000 Nederlanders naar de kennis, houding en het gedrag rondom sociale media.

De naamsbekendheid is hoog, maar de tijdsbesteding is nog relatief laag. Gemiddeld gebruikt men 1,8 sociale media websites naast elkaar. Slechts 3 procent kent geen enkele sociale media website, 11 procent geeft aan van geen enkele sociale media website lid te zijn of een profiel te hebben, 17 procent zegt de afgelopen maand geen sociale media website gebruikt te hebben. 

Hyves en Youtube zijn samen goed voor 70 procent van de totale sociale media tijdsbesteding in Nederland. Twitter is inmiddels bekend bij 76 procent van de internet populatie. Het verschil tussen ‘kijken’ en lidmaatschap is het grootst bij Youtube. Dit komt waarschijnlijk omdat Youtube meer een consumptie- in plaats van een participatie platform is.

In het onderzoek is ook gekeken naar de tijd die men besteedt aan online messaging. Dit blijkt aanzienlijk hoger te liggen dan bij sociale media. Uit het onderzoek blijkt dat men MSN Messenger (26 uur), Google Talk (20 uur) en Ebuddy (11 uur) het meest intensief gebruikt. 

De voornaamste reden om sociale media te gebruiken is om contact te onderhouden met vrienden en familie (74 procent), als aangenaam tijdverdrijf (45 procent) en het delen van een hobby of interesse (24 procent). Daarnaast geeft 15 procent aan het te gebruiken om nieuwe mensen te ontmoeten.

Van de respondenten is 61 procent het oneens met de stelling dat je door het gebruik van sociale media minder ‘echt’ contact met mensen hebt (neutraal 25 procent, eens 14 procent). Ook vinden veel Nederlanders (47 procent) niet dat met virtuele ontmoetingen afstanden tussen mensen worden vergroot.

Bron: managersonline.nl

Reageer op dit artikel