nieuws

Stuwmeren vrije dagen aan banden

Geen categorie

Werknemers kunnen straks nog slechts anderhalf jaar lang hun twintig wettelijke vakantiedagen opsparen. Daarna vervallen ze. Het opbouwen van een ‘stuwmeer’ aan vrije dagen is voortaan dus niet meer mogelijk. Nu kunnen werkenden hun vakantiedagen nog vijf jaar bewaren.

Werknemers kunnen straks nog slechts anderhalf jaar lang hun twintig wettelijke vakantiedagen opsparen. Daarna vervallen ze. Het opbouwen van een ‘stuwmeer’ aan vrije dagen is voortaan dus niet meer mogelijk. Nu kunnen werkenden hun vakantiedagen nog vijf jaar bewaren.

Lastenverlichting werkgevers
Gisteren besloot de ministerraad de verjaringstermijn voor vakantiedagen te beperken. Omdat er een verband is tussen ziekte en het niet opnemen van vakanties, zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken.
Tweede reden voor het reduceren van de opspaarperiode voor vakantiedagen, is lastenverlichting voor werkgevers. Vrijdag ging de ministerraad namelijk ook akkoord met een gelijkschakeling van de vakantieopbouw van werkenden en langdurig zieken. Nu bouwen langdurig zieken in hun eerste verzuimjaar slechts tien, in plaats van de wettelijke twintig vakantiedagen op. In het tweede ziektejaar krijgen ze er geen vakantiedagen bij. Het Europese Hof van Justitie besloot echter in drie recente uitspraken dat Nederland geen onderscheid mag maken tussen zieke en gezonde werknemers.
‘Langdurig zieken bouwen straks niet tien, maar maximaal veertig vrije dagen op’, zegt de woordvoerder van Sociale Zaken. ‘Dat wordt voor werkgevers veel duurder dan nu. Vandaar dat we de spaartermijn terugbrengen.’

Tegenstanders
Vakcentrale FNV is tegen deze verslechtering voor werknemers, aldus een woordvoerder. Hij stelt dat de verjaringstermijn voor vakantiedagen in 2002 juist is verlengd van twee naar vijf jaar, zodat werknemers kunnen sparen voor sabbaticals en studieverlof.
Ook voorzitter Jaap Jongejan van vakbond CNV Vakmensen noemt het voorstel heel slecht, omdat werkgevers moeten instemmen met het verzoek om vakantie van werknemers. ‘Als zij niet hun fiat geven door te zeggen dat het zo druk is, dan hebben werknemers na anderhalf jaar het nakijken.’
Voor de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is het vooral van belang dat het wetsvoorstel ‘kostenneutraal’ uitpakt. Dat gaan zij ‘met argwaan’ in de gaten houden.

Verjaringstermijn wel binnen bedrijf te verlengen
Het wetsvoorstel regelt overigens ook dat werkgevers en werknemers onderling en aan de cao-tafel kunnen besluiten de verjaringstermijn van anderhalf jaar voor vakantiedagen te verlengen.

Bron: Het Financieele Dagblad, Ria Cats

Reageer op dit artikel