nieuws

Zes voordelen van 45-plussers

Geen categorie

Veel oudere werknemers gaan vervroegd met pensioen. Hierdoor vloeit er niet alleen enorm veel kennis en ervaring weg, maar dreigt er, door de verminderde instroom van jongere werknemers, ook een nijpend tekort aan arbeidskrachten.

Veel oudere werknemers gaan vervroegd met pensioen. Hierdoor vloeit er niet alleen enorm veel kennis en ervaring weg, maar dreigt er, door de verminderde instroom van jongere werknemers, ook een nijpend tekort aan arbeidskrachten. Dat schrijft 6Minutes.be.

Organisaties moeten nu dus oplossingen zoeken om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Om het tij te keren, moet de positie van 45-plussers worden herzien. HR-dienstverlener Securex is zich bewust van deze problematiek en pleit voor een stappenplan binnen een strategisch HR-perspectief. 

Preventieve aandacht
Recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door bedrijfsartsen van Securex, toonde aan dat oudere werknemers bij een gelijkwaardige (fysieke en psychische) arbeidsbelasting, een hogere herstelbehoefte hebben dan jongere werknemers. Deze herstelbehoefte (afgeleid van de vermoeidheid aan het einde van een werkdag) is een goede voorspeller van gezondheidsproblemen en ziekteverzuim. Vanuit preventief oogpunt is het beter om nu al in te spelen op déze indicator, in plaats van te wachten tot er daadwerkelijk gezondheidsproblemen zijn. Door het opsporen van deze factoren kan men zeer gericht preventieve maatregelen voorstellen. 

Managementhouding
De houding van het management met betrekking tot oudere werknemers is cruciaal. Bedrijven moeten een positieve houding aannemen ten opzichte van het verouderingsproces en rekening houden met de leeftijdsgebonden veranderingen van de oudere werknemers bij de planning en organisatie van het werk. Soms wordt binnen de bedrijfsgezondheidszorg gebruik gemaakt van de Work Ability Index. Dit instrument geeft aan in welke mate een werknemer de werkdruk aankan. Als deze index verlaagd is, is het eigenlijk al te laat! Indien men een echt proactief personeelsbeleid wil voeren voor oudere werknemers, dan zullen bedrijven zich moeten beroepen op een werkmiddel dat vroegtijdige gezondheidseffecten evalueert. 

Zes voordelen van 45-plussers
1. 45-plussers veranderen minder snel van bedrijf. Investeringen in mensen, zoals opleidingen, zijn bij deze categorie werknemers rendabeler.
2. Ze zijn niet per se te duur.
3. Ze kunnen mee met de technologische ontwikkelingen.
4. De frequentie van het ziekteverzuim neemt af naarmate de werknemer ouder wordt. De duur ervan neemt echter toe. Maar door het treffen van gepaste preventieve maatregelen kan dit laatste voorkomen worden.
5. Ze zijn even productief als de arbeidsorganisatie oog voor hen heeft.
6. Dankzij hun ervaring benaderen ze werksituaties vanuit een ruimer perspectief. Bovendien kunnen ze inspirerend zijn voor andere collega’s door hun leiderschap.

Reageer op dit artikel