nieuws

12,5 miljoen Europeanen ziek thuis door werk

Geen categorie

In Europa verzuimen jaarlijks 12,5 miljoen personen door werkgerelateerde gezondheidsproblemen. In totaal wordt naar schatting minstens 367 miljoen dagen verzuimd door deze gezondheidsklachten. Van alle Europeanen tussen 15 en 65 jaar heeft 8,6 procent last van gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd zijn door het werk. Dit betreft ruim 23 miljoen personen.

In Europa verzuimen jaarlijks 12,5 miljoen personen door werkgerelateerde gezondheidsproblemen. In totaal wordt naar schatting minstens 367 miljoen dagen verzuimd door deze gezondheidsklachten. Van alle Europeanen tussen 15 en 65 jaar heeft 8,6 procent last van gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd zijn door het werk. Dit betreft ruim 23 miljoen personen.

Tussen 1999 en 2007 is het aantal werkenden dat gezondheidsproblemen rapporteert met de helft toegenomen: van 4,7 procent naar 7,1 procent (gebaseerd op een vergelijking van 9 EU-landen). De helft van hen heeft als gevolg van deze klachten kleine beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse taken. Ruim 20 procent ondervindt ernstige beperkingen. Ruim de helft verzuimt als gevolg van de klachten. Ruim één vijfde verzuimt meer dan 1 maand.

Healthy worker effect
Tot 55 jaar neemt het aantal personen met werkgerelateerde gezondheidsproblemen toe. Daarna is er sprake van een afname die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het zogenaamde ‘healthy worker effect’. Mensen met werkgerelateerde gezondheidsproblemen verlaten het arbeidsproces eerder dan mensen zonder deze klachten.

De twee belangrijkste typen gezondheidsproblemen zijn lichamelijke klachten (belangrijkste klacht voor ongeveer 60 procent van de respondenten met werkgerelateerde klachten) en stress-, depressieve en angstklachten (belangrijkste voor 14 procent van de respondenten). Hoogopgeleide personen noemen vaker stress, angst of depressie als de meest ernstige gezondheidsklacht, terwijl laag en gemiddeld opgeleide personen vaker lichamelijke klachten noemen.

Voor mannen en vrouwen zijn de ‘landbouw, jacht en visserij’ en de ‘mijnbouw’ de sectoren met de meeste werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Voor vrouwen komt daar de gezondheids- en welzijnssector nog bij.

Bron: TNO

 

 

 

Reageer op dit artikel