nieuws

E-mail blijft grote stressfactor op werkvloer

Geen categorie

De stortvloed aan zakelijke en veelal irrelevante e-mails zorgt voor veel stress op de werkvloer. Uit een onderzoek van computerbedrijf IBM geeft 45 procent van de managers aan dat dat de grote toevloed aan irrelevante mail bijdraagt tot een verhoogd stressniveau. Zeven procent van de ondervraagden heeft het zelfs over een bijzonder zware stressfactor. De helft van de respondenten geeft toe dat onbeantwoorde e-mails eveneens bijdragen aan de werkstress.

De stortvloed aan zakelijke en veelal irrelevante e-mails zorgt voor veel stress op de werkvloer. Uit een onderzoek van computerbedrijf IBM geeft 45 procent van de managers aan dat dat de grote toevloed aan irrelevante mail bijdraagt tot een verhoogd stressniveau. Zeven procent van de ondervraagden heeft het zelfs over een bijzonder zware stressfactor. De helft van de respondenten geeft toe dat onbeantwoorde e-mails eveneens bijdragen aan de werkstress.

De helft van de deelnemers aan het onderzoek zegt constant op allerlei e-mails te moeten antwoorden. In bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers is dat zelfs 54 procent. De onderzoekers merken op dat nagenoeg alle respondenten van mening zijn dat e-mail het belangrijkste samenwerkingsinstrument is op de werkvloer, maar vaak op een verkeerde of overdreven manier wordt gehanteerd.

Ook nu nog geeft driekwart van de respondenten toe bij vergissing een e-mail te hebben verzonden naar een verkeerde persoon en nagenoeg de helft betrapt zich geregeld nog altijd op het verkeerdelijk gebruik van reply-to-all.

Daarnaast geeft 59 procent van de managers toe tevergeefs een e-mail te hebben proberen terug te roepen en 49 procent zegt in een e-mail iets geschreven te hebben waarvan hij later spijt had. De onderzoekers voegen eraan toe dat werknemers dan ook naar alternatieve manieren zoeken om productiever te kunnen werken en de werkstress te verlichten in plaats van te verzwaren. Er wordt daarbij opgemerkt dat bedrijven echter nog altijd te weinig investeren in professionele sociale netwerken, die een antwoord zouden kunnen bieden op de communicatieproblemen.

bron: IBM

Reageer op dit artikel