nieuws

Personal ‘branding’ kenmerk van moderne werkplek

Geen categorie

Steeds meer Nederlandse werknemers ontwikkelen hun eigen, persoonlijke ‘merk’. Dit past binnen de trend dat men steeds meer werkenden het heft voor de eigen loopbaanontwikkeling in eigen hand neemt en stappen neemt om zich op de snel veranderende werkplek te onderscheiden.

Steeds meer Nederlandse werknemers ontwikkelen hun eigen, persoonlijke ‘merk’. Dit past binnen de trend dat men steeds meer werkenden het heft voor de eigen loopbaanontwikkeling in eigen hand neemt en stappen neemt om zich op de snel veranderende werkplek te onderscheiden.

Deze bevindingen maken deel uit van de Kelly Global Workforce Index, waarin opvattingen zijn verzameld van zo’n 134.000 mensen in 29 landen, waaronder Nederland.

Persoonlijke marketing, of ‘branding’ is een kenmerk geworden van de moderne werkplek. In dit kader gaven de respondenten aan dat ze de volgende elementen het belangrijkst vonden voor het opbouwen van hun identiteit: mondelinge communicatievaardigheden (57 procent), cv’s (54 procent), schriftelijke communicatie (53 procent), technische kennis (43 procent), het gebruik van sociale media (34 procent) en een persoonlijke kledingstijl (32 procent).

‘Nu veel mensen zich niet meer in een typische arbeidsrelatie bevinden, denken ze na over hoe ze zichzelf kunnen promoten en zich van de menigte kunnen onderscheiden’, aldus Astrid Akse, HR Manager Benelux van Kelly Services. ‘Men is zich ook sterk bewust van de snelheid waarmee veranderingen op de werkplek zich voordoen en van het belang van het vermogen met deze veranderingen om te gaan.’

Uit de resultaten van het onderzoek dat in Nederland is gehouden blijkt dat:

  • 68 procent van Generatie X bereid is eigen geld te steken in opleidingen om de eigen vaardigheden te verbeteren; dit is hoger dan voor babyboomers (65 procent) en generatie Y (63 procent).
  • 59 procent van generatie X mondelinge communicatievaardigheden als een van de belangrijkste elementen voor persoonlijke branding noemt, tegenover 57 procent voor de babyboomers en 55 procent voor generatie Y.
  • 51 procent van generatie X ‘zeer optimistisch’ is over hun vermogen de snelheid van technologische en andere veranderingen op de werkplek bij te houden; dit is hoger dan voor babyboomers (46 procent) en Generatie Y (43 procent).
  • 67 procent van de respondenten ergens in de toekomst van loopbaan verwacht te veranderen, waarbij dit waarschijnlijker is bij generatie X (68 procent) dan bij generatie Y (67 procent) en babyboomers (66 procent).
  • 22 procent van de respondenten zichzelf als ‘zeer actief’ in het gebruik van sociale media voor persoonlijke marketing beschrijft, terwijl nog eens 41 procent aangeeft ‘enigszins actief’ te zijn.

‘De onderzoeksresultaten weerspiegelen het inzicht dat de tijd van een baan voor het leven of zelfs een loopbaan voor het leven voorbij is. Het zal steeds vaker zo zijn dat veel mensen verschillende loopbanen hebben en – zeer waarschijnlijk – persoonlijk meer verantwoordelijkheid zullen nemen voor het sturen van de eigen loopbaan en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden’,  besluit Astrid Akse, HR Manager Benelux van Kelly Services.

Reageer op dit artikel