nieuws

Onderzoek seksuele intimidatie

Geen categorie

Uit onderzoek blijkt dat seksuele intimidatie een relatief veel voorkomende vorm van ongewenst gedrag is: 10 procent van de vrouwen zegt wel eens geconfronteerd te zijn met intimidatie op het werk en ruim een kwart van de leidinggevenden heeft zich wel eens schuldig gemaakt aan intimidatie!

Uit onderzoek blijkt dat seksuele intimidatie een relatief veel voorkomende vorm van ongewenst gedrag is: 10 procent van de vrouwen zegt wel eens geconfronteerd te zijn met intimidatie op het werk en ruim een kwart van de leidinggevenden heeft zich wel eens schuldig gemaakt aan intimidatie!

Van tijd tot tijd doen zich in een professionele werkomgeving incidenten voor die getypeerd kunnen worden als ‘seksuele intimidatie’.  Dat vraagt om onderzoek naar de ernst en de omvang, en dat wordt gedaan door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Omdat het typeren van het onderzoek als  ‘Onderzoek naar seksuele intimidatie’ voor alle betrokkenen nogal stigmatiserend werkt, spreekt BING bij een opdracht dan ook liever van ‘Onderzoek naar professioneel gedrag’. Daarmee wordt niet alleen het ‘etiket’ op het incident neutraler, ook de reikwijdte wordt groter, waarmee het beeld van het eventuele ongewenste gedraag helderder wordt. Een voorbeeld van de denkomslag die je daarbij moet maken is dan:

Niet de vraag of de baas tijdens een diner met zijn secretaresse bij hem thuis zijn handen kon thuishouden is belangrijk, maar de vraag of het professioneel was om haar bij hem thuis uit te nodigen zonder haar te vertellen dat zijn vrouw niet thuis was.

Irene Nijhof, coördinator bij BING van onderzoeken naar ongewenste omgangsvormen: ‘Bij ongewenst gedrag is in het algemeen sprake van misbruik van een machtspositie, maar je moet ook oog hebben voor de mogelijkheid dat de klager een valse rol speelt, waardoor de beschuldigde ineens slachtoffer wordt!

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Kijk voor meer informatie op Bureau Integriteit (Bing).

Reageer op dit artikel