nieuws

Richtlijnen brandveiligheid op het werk nogal eens genegeerd

Geen categorie

Ruim een derde van de werknemers houdt zich niet aan de richtlijnen voor brandveiligheid op het werk of is er niet bekend mee. De meeste werknemers geven aan brandveiligheidvoorschriften belangrijk te vinden, terwijl de motivatie zich eraan te houden ver te zoeken is!

Ruim een derde van de werknemers houdt zich niet aan de richtlijnen voor brandveiligheid op het werk of is er niet bekend mee. De meeste werknemers geven aan brandveiligheidvoorschriften belangrijk te vinden, terwijl de motivatie zich eraan te houden ver te zoeken is!

Dit blijkt uit onderzoek van Securitas onder ongeveer 500 respondenten. 10 procent van de ondervraagden geeft zelfs aan dat het pand waarin zij werken brandgevaarlijk is. Als dan de nooddeuren ook nog geblokkeerd zijn en een vrije toegang belemmerd is, kun je de gevolgen wel raden.

Brandveiligheidrichtlijnen zijn er niet voor niets, geacht mag worden dat werknemers de richtlijnen opvolgen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij zowel de werkgever als de werknemer. Zo moet de werkgever zorgen dat:

  • vluchtroutes staan aangegeven door verlichte pictogrammen en noodverlichting
  • regelmatig (ook onaangekondigde) ontruimingsoefeningen worden gehouden
  • op iedere etage een brandblusser en/of brandslang hangt
  • BHV’ers zijn aangesteld

Werknemers:

  • houden nooduitgangen vrij
  • weten hoe ze met een brandblusser om moeten gaan
  • zijn bekend met het ontruimingsplan
  • kennen de regels en leven die na

Het is voor de brandveiligheid binnen organisaties van cruciaal belang dat er met regelmaat wordt geoefend. Bedrijfshulpverleners weten hier alles van, ontruimen valt namelijk onder de regels van de Arbowet. Het is de taak van de bedrijfshulpverlener om medewerkers en andere personen bij noodsituaties te alarmeren en te evacueren.

Meer weten? Via www.nibhv.nl kun je een gratis handleiding bestellen.

Bron: hrpraktijk.nl

Reageer op dit artikel