nieuws

Werkende vrouw maakt langere dagen voor minder geld

Geen categorie

Vergeleken met mannen maken werkende vrouwen langere dagen voor minder geld. Dit is de belangrijkste uitkomst van een vergelijking van de loonverschillen m/v in elf landen, op basis van ruim een half miljoen respondenten.

Vergeleken met mannen maken werkende vrouwen langere dagen voor minder geld. Dit is de belangrijkste uitkomst van een vergelijking van de loonverschillen m/v in elf landen, op basis van ruim een half miljoen respondenten.

Deze gegevens heeft Loonwijzer verzameld in de afgelopen 5 jaar. Hetzelfde beeld doemt overal op, los van regio, land, sector of beroep. Wel is het zo dat hoe ontwikkelder de economie en hoe minder traditioneel de samenleving, des te kleiner deze loonverschillen m/v worden. In Nederland is die bijvoorbeeld gemiddeld 16 procent, in Denemarken slechts 9 procent. Aan de onderkant zit een land als India, waar werkende vrouwen gemiddeld 36 procent minder verdienen dan hun mannelijke beroepsgenoten voor werk van vergelijkbare kwaliteit.

Naast dit stabiele patroon ontwikkelt zich een groeiend bewustzijn onder vrouwen van deze scheve situatie en neemt hun onvrede daarover toe. Want na de werkdag nemen ze dan ook nog eens uren in de huishouding voor hun rekening, anders dan de meeste mannen met een baan. Met deze traditionele rolverdeling gaan steeds minder werkende vrouwen akkoord, zo blijkt uit het vergelijkende Loonwijzeronderzoek ter gelegenheid van internationale Vrouwendag op 8 maart. Het rapport maakt ook duidelijk dat de heersende loonongelijkheid niet verklaard kan worden doordat vrouwen door de bank genomen minder bekwaam of lager opgeleid zouden zijn dan mannen.

De loonkloof-analyse heeft betrekking op 11 landen, verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

Reageer op dit artikel