nieuws

Collega’s zelden vrienden

Geen categorie

Vrijdagmiddagborrels en bedrijfsuitjes ten spijt, Nederlandse hoogopgeleide werknemers tussen de 25 en 45 jaar maken een scherpe scheiding tussen werk en privé. Slechts een vijfde heeft via het werk wel eens vrienden gemaakt.

Vrijdagmiddagborrels en bedrijfsuitjes ten spijt, Nederlandse hoogopgeleide werknemers tussen de 25 en 45 jaar maken een scherpe scheiding tussen werk en privé. Slechts een vijfde heeft via het werk wel eens vrienden gemaakt.

Driekwart vindt zijn collega’s wel aardig, maar gaat buiten werktijd niet met hen om. Slechts 10 procent spreekt wel eens met collega’s af na het werk. De rest zegt niets te hebben met zijn collega’s of vindt ze zelfs onaardig. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair onder lezers van het weekblad. Aan het onderzoek namen 428 respondenten deel.

Acht op de tien respondenten nodigt collega’s niet uit op verjaardagen. Gesprekken met collega’s blijven ook tamelijk oppervlakkig. 80 procent vertelt weliswaar op maandagmorgen wat ze in het weekend gedaan hebben, maar een avondje doorzakken vindt slechts 20 procent een geschikt onderwerp van gesprek aan de koffieautomaat. Iets meer dan de helft vertelt anekdotes over gezin of vrienden. Slechts 10 procent voelt zich totaal ongeremd en vertelt alles.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat een kwart van de groep 25- 45-jarige hoogopgeleiden zich op het werk lastig kan concentreren omdat collega’s te veel lawaai maken. Eveneens een kwart ergert zich aan het geroddel over anderen. Een tiende weet dat collega’s over hen roddelen. Dik een derde van de respondenten klaagt dat collega’s hun werk niet goed doen, waarna het op hen neerkomt om de boel op te knappen.

Een onderzoeksvraag die tot heftige discussies leidde, was ‘hoe om te gaan met een stinkende collega’. De meningen hierover zijn verdeeld. Een derde zou het gewoon tegen die persoon zeggen. Eveneens een derde zit liever in de stank dan dat ze het gesprek aangaan. 6 procent laat het probleem over aan de leidinggevende. Opvallend is dat werknemers in kleine bedrijven (minder dan honderd werknemers) elkaar makkelijker aanspreken op nare luchtjes dan werknemers in grote bedrijven.

Bron: intermediair.nl

Reageer op dit artikel