nieuws

De valkuilen van de thuiswerkplek

Geen categorie

Wie volgens de principes van Het Nieuwe Werken werkt en werk en privé goed wil combineren, moet er paradoxaal genoeg juist voor kiezen privé- en werkactiviteiten te scheiden. Dat geldt ook voor thuiswerkers. Vier valkuilen én oplossingen om van Het Nieuwe Werken een succes te maken.

Wie volgens de principes van Het Nieuwe Werken werkt en werk en privé goed wil combineren, moet er paradoxaal genoeg juist voor kiezen privé- en werkactiviteiten te scheiden. Dat geldt ook voor thuiswerkers. Vier valkuilen én oplossingen om van Het Nieuwe Werken een succes te maken.

In 2008 was al driekwart van de werknemers buiten werktijd bereikbaar en verwachtte 60 procent van de werkgevers permanente bereikbaarheid. Ook vond een op de acht mensen die buiten de ‘oude’ kantoortijden werken dat hun gezinsleven en sociale contacten daar onder leden.

Verder laat onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum zien dat acht op de tien kinderen aangeven dat hun ouders te veel opgaan in hun werk of mail als zij thuis zijn.

Deze feiten spreken voor zich en onderschrijven dat een gebrek aan zelfsturend vermogen een van de grootste obstakels is bij het invoeren van Het Nieuwe Werken. Dat zie ik ook in de trainingen die ik geef in het kader van Het Nieuwe Werken.

Als Het Nieuwe Werken een succes wil zijn, zullen mensen meer discipline, planningsvaardigheden en assertiviteit moeten inzetten.

Onder deze zaken liggen gefundeerde keuzes op verschillende terreinen: of ik werk, of ik ben met mijn kinderen bezig. Als ik sport, ga ik niet op de loopband een telefoontje aannemen en als we vrienden op bezoek hebben, laat ik mijn smartphone met rust.

Het gaat dan voor een deel over de vraag wat je doet (balans werk en privé), maar zeker ook hoe je het doet (vermenging werk en privé) en hoe je het organiseert. Daarvoor is zelfsturend vermogen nodig, en dat is bij de meeste mensen niet aangeboren.

De volgende vaardigheden vergroten de zelfsturing en dragen daardoor bij aan een betere balans tussen werk en privé:

  • heldere keuzes maken en consequenties accepteren;
  • discipline;
  • zelfkennis;
  • gerichte zelfzorg.

Ten slotte moet je overzicht kunnen creëren op het grote geheel en planningsvaardigheden hebben. Keuzes maken lijkt het sleutelwoord…

Bron: aroboonline.nl

Reageer op dit artikel