nieuws

Nieuwe arboregels voor Het Nieuwe Werken

Geen categorie

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) wil het Arbobesluit aanpassen ter bevordering van Het Nieuwe Werken. Het besluit volgt op een advies van de Stichting van de Arbeid. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN op haar website.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) wil het Arbobesluit aanpassen ter bevordering van Het Nieuwe Werken. Het besluit volgt op een advies van de Stichting van de Arbeid. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN op haar website.

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Het bevat de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Deze verplichte regels kunnen in sommige gevallen echter belemmeringen opleveren voor Het Nieuwe Werken.

In het regeerakkoord is juist afgesproken dat belemmeringen voor thuis- en telewerken moeten worden tegengaan. Volgens het kabinet is dit nodig, omdat het helpt de arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

Aanpassingen aan het Arbobesluit
De aanpassing houdt in dat de werkgever niet langer hoeft te voldoen aan een aantal eisen van het Arbobesluit. Hierdoor wordt de Nederlandse arboregelgeving voor thuis- en telewerken gelijkgetrokken met de Europese regelgeving.

Daarnaast gaat het ministerie van Sociale Zaken een aantal onduidelijke bepalingen en begrippen in het Arbobesluit over telewerken in lijn brengen met de huidige stand van zaken op ICT-gebied. De wijzigingen moeten per 1 juli 2012 ingaan.

Bron: OHNW

Reageer op dit artikel