nieuws

Ontspitsen

Geen categorie

Gisteren introduceerde de Taskforce Ontspits, een initiatief van overheden en het bedrijfsleven in de metropoolregio Amsterdam, de FileWekker. Een app die filerijders automatisch een signaal geeft wanneer zijn of haar route filevrij is. Met de app wil de Taskforce autoforenzen die in staat zijn flexibel te werken, aanzetten om files te mijden en zo bij te dragen aan de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam.

Gisteren introduceerde de Taskforce Ontspits, een initiatief van overheden en het bedrijfsleven in de metropoolregio Amsterdam, de FileWekker. Een unieke app die filerijders automatisch een signaal geeft wanneer zijn of haar route filevrij is. Met de app wil de Taskforce autoforenzen die in staat zijn flexibel te werken, aanzetten om files te mijden en zo bij te dragen aan de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam.

Dagelijks hebben ruim 190.000 werknemers, die tijdens de spits per auto naar het werk reizen, te maken met de files in de metropoolregio Amsterdam. Wanneer minimaal 10.000 mensen dagelijks de file mijden, zal de bereikbaarheid van de regio significant verbeteren. Het relatief rustige verkeersbeeld tijdens de herfstvakantie wordt dan dagelijkse praktijk. Met de app wil de Taskforce weer een stap in de richting van het ‘herfstvakantie-effect’ zetten.

Bedrijfsleven aan de slag met FileWekker
Het Amsterdamse bedrijfsleven gaat actief aan de slag met de FileWekker. ABN AMRO, Dura Vermeer, HP, KPMG, TNT (hoofdkantoor), UPC, Vodafone en VUmc bieden de FileWekker aan bij in totaal ruim 25.000 werknemers. Alexandra Philippi, directeur Human Resources ABN AMRO: ‘Deze persoonlijke tool stelt onze medewerkers in staat om heel eenvoudig files te mijden en hun tijd – zowel werk als privé – zo effectief mogelijk te gebruiken. Daarnaast zet de app mensen aan het denken, om het vaste gedragspatroon van reizen in de spits te doorbreken.’

Gratis en eenvoudig in gebruik
De gratis FileWekker is eenvoudig in gebruik en makkelijk in te stellen: na de download via www.FileWekker.com (1) stelt de gebruiker een of meer vaste ‘trajecten’ in (2). Vervolgens kan de gebruiker aangeven hoeveel vertraging hij of zij acceptabel vindt (3). Zolang er te veel file op de route staat, staat het stoplicht op rood. Zodra de route geen of de vooraf ingestelde acceptabele hoeveelheid vertraging geeft, gaat het stoplicht op groen en geeft de FileWekker een signaal.

Programma Ontspits en Kopgroep Ontspits
In 2008 richtten bedrijfsleven, overheden en vakorganisaties de Taskforce Ontspits op met als gezamenlijke doelstelling het aantal autokilometers in de ochtend- en avondspits eind 2012 met 5 procent te verminderen om zo de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam te verbeteren. VNO-NCW Amsterdam is initiator van de Kopgroep Ontspits – een regionaal platform van beeldbepalende werkgevers in de regio die zich hebben gecommitteerd aan het doel om eind 2012 10 procent minder autokilometers tijdens de spits te realiseren.

De Kopgroep bestaat uit 27 werkgevers waaronder ABN AMRO Bank, Microsoft, Philips, KPMG en UPC. Onderling worden best practices uitgewisseld zodat bereikbaarheidsoplossingen steeds massaler en effectiever kunnen worden ingezet.

De FileWekker wordt nu geïntroduceerd in de regio Amsterdam, maar kan in heel Nederland worden gebruikt. De app is gratis te downloaden voor iPhone en Android op www.FileWekker.com.

Reageer op dit artikel