nieuws

Werknemers tonen begrip voor inperking op internet

Geen categorie

Nederlandse werknemers in dienst van de overheid of het bedrijfsleven, zien toegang tot internet op hun vaste of flexibele werkplek niet als grondrecht. Zij tonen in grote mate begrip voor eventuele inperking.

Nederlandse werknemers in dienst van de overheid of het bedrijfsleven, zien toegang tot internet op hun vaste of flexibele werkplek niet als grondrecht. Zij tonen in grote mate begrip voor eventuele inperking.

Drie op de tien werknemers heeft in de praktijk te maken met digitale filters en blokkades, die door werkgevers zijn ingesteld op in Nederland algemeen gebruikte en geaccepteerde websites. Dit blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 500 werknemers in Nederland in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

Met de groei van internet als bron voor informatie en middel voor communicatie in zowel zakelijk als privéverband, nemen diverse werkgevers maatregelen om oneigenlijk gebruik van het internet binnen de eigen organisatie te voorkomen. Naast onethische websites of amusementspagina’s, valt daar regelmatig ook het voor privédoeleinden surfen over het web onder.

Driekwart van de Nederlandse werknemers maakt voor het te verrichten werk weleens gebruik van internet. Vooral hoogopgeleiden doen dit massaal. Onder laagopgeleiden gebruikt de helft van de werknemers internet ten behoeve van het eigen werk. Werkgevers stellen echter niet alle mogelijkheden die internet biedt zomaar ter beschikking. Vooral social media – zoals Facebook, Hyves, Twitter en Youtube – en webmail worden geblokkeerd. Maar ook nieuws-, winkel- en vergelijkingssites blijken in sommige organisaties niet oproepbaar.

Ongeveer de helft van alle werknemers met vrije internettoegang is negatief over inperking, waarbij vooral hoogopgeleiden zich roeren. Motivatie, inspiratie en persoonlijke ontwikkeling worden volgens hoogopgeleiden door vrije internettoegang op de werkplek vergroot.

Opvallend is dat werknemers die op dit moment geen (volledige) internettoegang op hun werkplek hebben, hiervoor vrijwel unaniem begrip tonen. Slechts een enkeling maakt bezwaar. De begrenzing van internettoegang is bij deze groep werknemers duidelijk geaccepteerd. Met de stelling ‘het blokkeren van gebruikelijke websites door de werkgever vind ik een vorm van censuur die niet bij Nederland past’ zijn werknemers met volledige internettoegang het vaker eens dan werknemers met beperkte of geen internettoegang.

Dit landelijk representatieve onderzoek is uitgevoerd door Research- & Consultancybureau MarketResponse onder 500 Nederlanders in loondienst bij de overheid of binnen het bedrijfsleven in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

Reageer op dit artikel