nieuws

Niet iedereen geschikt voor het Nieuwe Werken

Geen categorie

Enkele jaren geleden was er de opvallende televisiecampagne geschikt/ongeschikt. Daarin werden situaties getoond waarin iemand wel of niet geschikt zou zijn voor een baan bij de Landmacht. Moet deze campagne worden herhaald voor Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken wordt door veel werkgevers omarmd. Sommigen zien het als een kostenbesparing, waarmee tegelijkertijd de tevredenheid van de medewerkers wordt verhoogd. Maar zo eenvoudig is het niet, blijkt uit het promotieonderzoek van de Groningse psycholoog Marjette Slijkhuis.

Slijkhuis onderzocht welke werknemers profiteren van Het Nieuwe Werken. De opvallende uitkomst is dat het niet voor iedereen weggelegd is. Ook kunnen werkgevers er minder mee besparen dan ze denken.

Geen profijt van Het Nieuwe Werken
Haar onderzoek laat zien dat mensen die behoefte hebben aan structuur niet profiteren van Het Nieuwe Werken. Meer eigen verantwoordelijkheid, thuiswerken en flexibele werktijden motiveren hen niet extra en verbeteren hun creatieve prestaties evenmin.

Deze groep stelt het juist op prijs wanneer hun werkwijze stap voor stap wordt gecontroleerd. Daarbij gaat het niet alleen om oudere werknemers, want ook onder studenten bleek een duidelijke groep behoefte te hebben aan een controlerende vorm van feedback.

Deel werknemers presteert niet beter
Zowel werkgevers als werknemers zullen hun ideeën volgens moeten bijstellen, denkt Slijkhuis. Zo zullen werkgevers zich moeten realiseren dat sommige van hun werknemers niet beter zullen presteren na invoering van Het Nieuwe Werken. Met andere woorden, niet iedere werknemer is hiervoor geschikt.

Slijkhuis: ‘Je hoort vaak dat iedereen zo zelfstandig en zo onafhankelijk mogelijk wil werken. Maar dat is niet zo. Sommige mensen hebben wel degelijk behoefte aan een leidinggevende die ze duidelijk vertelt wat ze moeten doen. Maar dat is niet eenvoudig om toe te geven.’

Bron: Over Het Nieuwe Werken en Rijksuniversiteit Groningen

Reageer op dit artikel