nieuws

De ene oudere werknemer is de andere niet

Geen categorie

Leeftijd slechte voorspeller

Belangrijker dan leeftijd is weten wat mensen in verschillende fasen van hun loopbaan nodig hebben. De Lange: ‘Leeftijd voorspelt daarover weinig. Het gaat veel meer om onderliggende veranderingen van het ouder worden. Relevante thema’s om aandacht aan te besteden zijn bijvoorbeeld:

  • hoe lang zit iemand in een functie;
  • heeft hij of zij (nog) het vermogen of de capaciteiten om het werk uit te voeren;
  • zijn er zorgtaken thuis die belastend zijn;
  • hoe is de beeldvorming over ouderen op het werk?

Werkgevers moeten in hun personeelsbeleid veel meer rekening houden met deze diversiteit. De Lange: ‘Ga na wat de sterke kanten en mogelijke risico’s zijn voor een werknemer. Met name de sterke kanten blijven vaak onderbelicht. Maar als werk in opzet gezond is en de werknemer past bij zijn of haar werk, dan is uitval minder groot en kan iemand lang mee. Kijk naar rolmodellen als Neelie Kroes en Ivo Opstelten.’

De Lange is een van de initiatiefnemers van een kennisnetwerk waarin overheid, werkgevers en werknemers kennis en ervaring uitwisselen om werknemers boven de 40 aan het werk te krijgen en/of te houden.

Duurzame inzetbaarheid moet ook toegesneden zijn op de sector en de bedrijfsomvang. ‘De duurzaamheidscampagne die minister Kamp onlangs is gestart richt zich vooral op topbedrijven en -sectoren en laat zich lastig vertalen naar het midden- en kleinbedrijf, ZZP’ers of het onderwijs. Daarvoor zijn weer andere interventies nodig. En ook daaraan wil het kennisnetwerk aan bijdragen.’

‘Een aantal organisaties is al goed bezig. Zo is Achmea gestart met het interne mobiliteitsbureau Zilverpool, Alliander heeft een veelbelovend vitaliteitsprogramma opgezet en er zijn succesvolle uitzendbureaus voor 65-plussers. Maar er is nog weinig bekend over de kosten en effectiviteit van interventies. Met het kennisnetwerk hebben we een draagvlak om dat te onderzoeken en van elkaars expertises gebruik te maken. Zo maken we interventies ook echt duurzaam.’

De Lange wil die interventies per sector en per bedrijf onderbrengen in een database, die partijen kunnen gebruiken.

 

Reageer op dit artikel