nieuws

Ruzie op het werk: nooit leuk en tijd- en energieverslindend. Conflicten kunnen op verschillende manieren ontstaan. De manager die nooit rekening houdt met de gevoelens van medewerkers. Een collega die lastige klussen altijd uitstelt. Een nieuw teamlid die de verhoudingen op de afdeling verstoort met manipulatief gedrag. Dergelijke problemen lijken vaak onoplosbaar. Soms helpt een goed gesprek, soms ook niet…

Ruzie op het werk: nooit leuk en tijd- en energieverslindend. Conflicten kunnen op verschillende manieren ontstaan. De manager die nooit rekening houdt met de gevoelens van medewerkers. Een collega die lastige klussen altijd uitstelt. Een nieuw teamlid die de verhoudingen op de afdeling verstoort met manipulatief gedrag. Dergelijke problemen lijken vaak onoplosbaar. Soms helpt een goed gesprek, soms ook niet…

Binnen ieder team kunnen problemen en conflicten ontstaan. Soms zijn deze te wijten aan externe factoren zoals een dreigende reorganisatie. Soms ligt de bron binnen een team of de afdeling, bij bepaalde teamleden of door een algehele sfeer van wantrouwen en geslotenheid.

Ontevreden teamgenoten zijn meestal makkelijk te herkennen. Zij klagen over alles en liggen regelmatig dwars. Het is dan niet zo moeilijk om te zeggen: ‘Zullen we het er eens even over hebben?’ Alleen loop je de kans dat de betrokken collega zegt dat er niets aan de hand is en dat het probleem bij een andere ligt.

Veel mensen vinden het moeilijk hun onvrede uit te spreken. Ze zijn wellicht bang dat anderen hen dom zullen vinden of dat de teamgenboten het niet met hen eens is. Dan bestaat er nog het gevaar van taakverschuiving of -verandering. Als de persoon in kwestie toegeeft dat ‘ie iets niet begrijpt of ergens ontevreden over is, kan het natuurlijk zomaar gebeuren dat bepaalde taken aan anderen gedelegeerd worden. Óf dat ‘ie wordt overgeplaatst naar een ander team. Op deze angsten kun je inspelen door te letten op de volgende aandachtspunten:

Open communicatie
Leg altijd de nadruk op het belang van open communicatie binnen het team. Wees zelf expliciet over je twijfels en kritiek. Probeer het goede voorbeeld te geven maar kijk uit dat je niet de klaagmuur van de afdeling wordt.

Weg met het wantrouwen
Een sfeer van wantrouwen neem je weg door iedereen steeds opnieuw een kans te geven. Misschien heeft die ene collega het al een paar keer verbruid. Geef hem/haar de gelegenheid de gemaakte fouten te herstellen.

Eerlijke taakverdeling
Kijk kritisch naar de taakverdeling binnen het team. Heeft iedereen een taak die bij hem of haar past. Mensen die voortdurend op hun tenen moeten lopen zullen constant bang zijn door de mand te vallen.

Teamwork
Het werk kan zeer plezierig worden uitgevoerd als er sprake is van harmonie tussen de teamleden. Ook daaraan kun je werken. Stel jezelf de volgende vragen en laat je collega’s dat ook maar eens doen:

  • behandel je je collega’s met respect?
  • worden werkzaken en taakverdelingen ruim van tevoren besproken en in goed overleg geregeld?
  • Komen vervelende klussen altijd bij dezelfden terecht of wordt er bewust gewerkt aan een eerlijke verdeling?
  • Hoe worden beslissingen binnen het team genomen? Is er sprake van inspraak of heeft alleen de leidinggevende het voor het zeggen?
  • Geven de teamleden elkaar regelmatig feedback over hun functioneren?

Deze lijst kun je zelf vast nog wel aanvullen.
Door daarna ieders antwoorden naast elkaar te leggen en te bespreken, werk je sowieso aan vermindering van het aantal conflicten binnen het team!

Reageer op dit artikel