nieuws

De slechtste baas ben je nog altijd zelf

Geen categorie

We doen aan timemanagement, laten ons veelvuldig scholen, coachen en adviseren en toch is de overgrote meerderheid niet tevreden over de balans tussen werklast en draagkracht. We doen iets fundamenteel fout. En dit terwijl de maatschappij steeds meer eisen aan ons stelt.

We doen aan timemanagement, laten ons veelvuldig scholen, coachen en adviseren en toch is de overgrote meerderheid niet tevreden over de balans tussen werklast en draagkracht. We doen iets fundamenteel fout. En dit terwijl de maatschappij steeds meer eisen aan ons stelt.

Om te ontdekken wát we fout doen, wat daar de oorzaken van zijn en vooral wat we er aan kunnen doen, moeten we toch het recent verschenen boek ‘De slechtste baas’ van Gerard Alders lezen. Alders is bedrijfskundige en bestuurlijk informatiekundige. Zijn boek is een must voor iedereen die het tij definitief wil keren met professioneler zelfmanagement.

Onderzoeken uit de psychologie en de neurowetenschappen maken ons duidelijk dat mensen zich van veel minder dingen bewust zijn dan zij zelf denken. Zo worden veel besluiten onbewust genomen terwijl we denken dat we ze bewust nemen. Goed management vraagt om ratio-gedreven besluiten, maar zo gaat het over het algemeen niet. En ook in ons handelen laten we ons veelal leiden door emoties en veel minder door objectieve gegevens.

Willen we succesvol zijn in de huidige kennismaatschappij dan zullen we objectiever moeten worden, stelt Alders, naar een nieuwe vorm van ‘self management by facts’. In zijn boek ‘De Slechtste Baas’ geeft Alders aan de hand van een nieuw evaluatiemodel, het zogenaamde 4F(r)-model, aan hoe professioneel zelfmanagement er uit kan zien. Het model begint met Focus: wat is je plan, wat zijn je speerpunten, waar wil en kun je op afgerekend worden? Vervolgens volgt het model de Flow: waar word je door gehinderd bij de uitvoering van je plan?

In zijn boek beschrijft Alders enkele casussen die de toegevoegde waarde van het model laten zien.

Gerard Alders is cum laude afgestudeerd als Bedrijfskundige en was de eerste universitair afgestudeerde Bestuurlijk Informatiekundige in Nederland. Jarenlang heeft hij gewerkt aan de informatievoorziening voor het managen van bedrijfsprocessen. Zijn huidige interesse ligt bij een van de belangrijkste vraagstukken in de kennismaatschappij: kennisproductiviteit. Welke informatie heeft het individu nodig om succesvol te zijn en hoe kunnen intelligente tools hierbij helpen.

Reageer op dit artikel