nieuws

Onbewuste voorkeur voor mannelijk leiderschap

Geen categorie

Uit recent onderzoek blijkt dat zowel mannen als vrouwen een onbewuste voorkeur hebben voor mannelijk leiderschap. En dat terwijl aangetoond is dat bedrijven met een vrouw in het bestuur betere resultaten behalen dan bedrijven met alleen mannen in de top. Hoe kan dat?

Onderzoek van Erasmus laat zien dat bedrijven met een vrouw in het bestuur gemiddeld 23,3% rendement op het eigen vermogen behalen. Bij bedrijven met alleen mannen in de top is dat 13,7%. Een verschil van 70%.
Ook andere onderzoeken laten soortgelijke resultaten zien. Organisaties met een divers werknemersbestand presteren simpelweg financieel en operationeel beter.

Het is dus opmerkelijk dat nu uit onderzoek van Direction Europe (bureau voor training en advies rond leiderschap en diversiteit) blijkt dat velen de onbewuste voorkeur hebben voor een man als leider. Reden? De ‘mindbug’.

Nederlandse managers en medewerkers zitten vol met ‘mindbugs’
Mindbugs zijn vooroordelen waar we ons niet bewust van zijn, en die zorgen ervoor dat je mensen die op je lijken de voorkeur geeft boven iemand met een andere huidskleur of een ander geslacht. Iedereen heeft dit soort mindbugs, die bijvoorbeeld kunnen verhinderen dat we de beste kandidaat voor een baan selecteren.

De eerste conclusies
Het onderzoek werd gedaan onder 881 managers en medewerkers (van wie bijna 400 mannen en 500 vrouwen).

– 77% van de mannelijke en 64% van de vrouwelijke respondenten heeft een onbewuste voorkeur voor mannelijk leiderschap. 94% van alle respondenten heeft aangegeven dat mannen en vrouwen even geschikt zijn om leiding te geven.

– Zowel mannen als vrouwen hebben een duidelijke onbewuste voorkeur voor mannelijk leiderschap. 54% van de geteste mannen heeft ‘aanzienlijke, sterke of zeer sterke’ mindbug voor mannelijk leiderschap, vergeleken met 41% van de vrouwen.

– Mindbugs rond de kwaliteit van mannelijk en vrouwelijk leiderschap is bij alle functieniveaus en organisatiegroottes nagenoeg gelijk.

– De groep van 35 t/m 44 jaar heeft in de test iets minder last van een onbewuste voorkeur voor mannelijk leiderschap vergeleken met andere leeftijdscategorieën. Extra onderzoek naar de oorzaak hiervan wordt momenteel door Direction uitgevoerd.

Eerste stap is erkenning
Esther Mollema, oprichter van Direction, denkt dat herkenning en erkenning van deze onbewuste voorkeuren veel organisaties kan helpen om beter te presteren. ‘Onze beslissingen zijn vaak veel minder rationeel dan we denken. Onze hersenen draaien op software, maar die software is niet perfect. Er zitten bugs in.’ Zij is gemotiveerd om van diversiteit juist een succes te maken. ‘We moeten ervoor zorgen dat vooroordelen geen invloed uitoefenen op belangrijke besluiten.’  

Meer informatie: Direction Europe BV

Reageer op dit artikel