nieuws

Pesten en treiteren op het werk; grijp in om erger te voorkomen

Geen categorie

Een op de drie werknemers heeft te maken met geweld op het werk. Het gaat daarbij onder andere om intimidatie, pesten of fysiek geweld. Agressie op het werk veroorzaakt niet alleen persoonlijke schade, maar kost een organisatie ook een vermogen. Herkenbaar? Grijp in om erger te voorkomen. Een pester stopt namelijk nooit uit zichzelf.

Een op de drie werknemers heeft te maken met geweld op het werk. Het gaat daarbij onder andere om intimidatie, pesten of fysiek geweld. Agressie op het werk veroorzaakt niet alleen persoonlijke schade, maar kost een organisatie ook een vermogen. Herkenbaar? Grijp in om erger te voorkomen, een pester stopt namelijk nooit uit zichzelf.

Dit blijkt uit cijfers van TNO en het CBS over het afgelopen jaar.

Een plagerijtje op z’n tijd is niet erg, een beetje plagen over en weer kan de sfeer op de werkvloer zelfs ten goede komen. Maar als plagen pesten wordt, is de lol er snel van af. Slachtoffers van eindeloze treiterpartijen worden vaak ziek of depressief. Van werkplezier is geen sprake meer.

Pestkoppen behoren vaak tot de categorie lastige mensen. Of je nu baliemedewerker of secretaresse bent; overal kom je lastige mensen tegen. Met hun intimiderende gedrag proberen zij invloed uit te oefenen om hun omgeving. Vooral bemoeials, bullebakken, arrogante figuren en betweters verdelen de wereld (vaak onbewust) in winners en losers. En zo is het wig op de afdeling geslagen. Wie zijn de leiders en wie zijn de volgers?

Slachtoffers van pesterijen op het werk vertonen vaak dezelfde overeenkomsten; vaak zijn het mensen die nét iets intelligenter zijn dan hun collega’s, of nét op een andere manier iets anders zijn dan de rest. Ze verweren zich vaak niet tegen de treiterijen. De leidinggevende is vaak niet in staat om tegengas te geven. Sterker nog: er zijn er die meedoen aan de pesterijen om hun eigen populariteit onder hun ‘aanhangers’ te vergroten.

  • Als je zelf gepest wordt, probeer dit dan met je leidinggevende te bespreken. 
  • Maak duidelijk dat het pesten je werkplezier vergalt en je productiviteit vermindert.
  • Als je baast zelf meepest of geen oor heeft voor jouw klachten, stap dan naar zíjn leidinggevende. Ook de bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon kan als klankbord dienen. Probeer er in ieder geval met iemand over te praten.
  • Probeer niet emotioneel te reageren, dat vinden pesters alleen maar leuk. Die vinden het heerlijk om een reactie uit te lokken.

Ben jij een van de pesters? Kijk dan eens kritisch naar je eigen gedrag.

  • Waarom beleef je zoveel plezier aan het pesten?
  • Voel je je sterker en zekerder als je pest?
  • Ben je bang zelf het slachtoffer te worden?
  • Geef het goede voorbeeld en stop je deelname aan treiterpartijen.
  • Maak het onderwerp pesten bespreekbaar op de afdeling.
  • Maak de treiteracties bekend bij directie, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts.

 

 

Reageer op dit artikel