nieuws

Twee gouden regels voor creatieve vergaderingen

Geen categorie

Hoe goed je voorbereiding van een vergadering ook is: een planning is slechts een planning op het moment waarop minder informatie beschikbaar was dan op alle momenten daarna. Voor een creatieve vergadering zijn er dan ook twee gouden regels te geven…

Hoe goed je voorbereiding van een vergadering ook is: een planning is slechts een planning op het moment waarop minder informatie beschikbaar was dan op alle momenten daarna. Voor een creatieve vergadering zijn er dan ook twee gouden regels te geven…

1. Een creatieve vergadering met betrokken deelnemers loopt altijd anders dan gepland.
2. Wanneer een vergadering precies loopt zoals gepland, dan was de vergadering niet optimaal.

Dit stelt Ruben van der Laan in zijn boek Creatief en betrokken vergaderen.

Het slimste is dan ook om de agenda aan te passen op basis van de informatie en de ideeën die tijdens de vergadering vrij komen. Betrokken deelnemers willen immers hun visie en mening delen, en invloed uitoefenen op de uitkomst van het besprokene. Ze zullen daarom met voorstellen en ideeën komen. Zonde als dat wordt afgekapt ‘omdat de agenda het niet toelaat’.

Dit gaat uiteraard in tegen het gevoel van controle dat bijvoorbeeld voorzitters hebben. Er is tijd ingeruimd, een kamer gereserveerd, een agenda opgesteld. Ervan afwijken betekent: chaos. Het grote nadeel hiervan is dat er potentieel blijft liggen: ideeën die kunnen leiden tot verbetering, blijven liggen. Creativiteit valt stil. De betrokkenheid neemt af. Deelnemers voelen zich ongemotiveerd.

Daarom, om energie en creativiteit te behouden en inbreng te stimuleren is het goed om mensen de ruimte te geven zich te uiten. En de agenda aan te passen.

Reageren op dit onderwerp? Dat kan via het reactieblokje hieronder!

Reageer op dit artikel