nieuws

Thuiswerken helpt ziekteverzuim omlaag

Geen categorie

Thuiswerken of telewerken op een andere plek die de werknemer goed uitkomt, helpt het ziekteverzuim omlaag. Dit geldt in het bijzonder voor werknemers met een handicap. Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking werken ook meer uren als zij kunnen thuis- of telewerken.

Thuiswerken of telewerken op een andere plek die de werknemer goed uitkomt, helpt het ziekteverzuim omlaag. Dit geldt in het bijzonder voor werknemers met een handicap. Mensen met een lichamelije of geestelijke beperking werken ook meer uren als zij kunnen thuis- of telewerken.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde onderzoek ‘Belemmerd aan het werk’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het ziekteverzuim en mensen met een arbeidshandicap.

Het ziekteverzuim is in Nederland gedaald van 7 procent in 1990 naar 4,2 procent in 2010. Maar bij werknemers die thuis- of telewerken, ligt het verzuim gemiddeld 0,5 procentpunt lager dan bij hun collega’s die dat niet doen. Bij mensen met een arbeidshandicap is het verschil nog groter: 2 procentpunten.

Tussen 2007 en 2010 is het aandeel thuis- en telewerkers van alle werknemers ook toegenomen van 12 procent tot 15 procent. In 2010 zei ook 28 procent van de Nederlandersweleens thuis te werken. Voor de meesten van hen is dat minder dan een vijfde van de normale werktijd.

Thuis- of telewerken kan de arbeidsdeelname van mensen met een beperking verhogen, omdat problemen met reizen vermeden kunnen worden en minder kosten gemaakt hoeven worden om de werkplek aan te passen. Bovendien valt het werk beter te combineren met therapie of ziekenhuisbezoek.

De arbeidsdeelname van mensen die deels zijn afgekeurd voor werk om gezondheidsredenen, is tussen 2002-2010 zelfs iets afgenomen, van 60 procent naar 57 procent. Dit komt onder meer door de vergrijzing. Net als bij de hele beroepsbevolking stijgt de gemiddelde leeftijd van mensen met een beperking, en ouderen hebben nog altijd minder kansen op de arbeidsmarkt. Ook is de economie sinds 2008 ongunstiger.

Bron: ANP

 

Reageer op dit artikel