nieuws

Vergadertactieken niet altijd even netjes; zo laat je ze sneuvelen

Geen categorie

Er zijn allerlei technieken – of eigenlijk trucs – waarin deelnemers een vergadering de door hen gewenste draai kunnen geven. Deze tactieken zijn niet altijd even netjes en komen in de beste ‘families’ (lees organisaties) voor. Maar als je de tactieken een beetje kent, kun je ze ook laten sneuvelen.

Er zijn allerlei technieken – of eigenlijk trucs – waarin deelnemers een vergadering de door hen gewenste draai kunnen geven. Deze tactieken zijn niet altijd even netjes en komen in de beste ‘families’ (lees organisaties) voor. Maar als je de tactieken een beetje kent, kun je ze ook laten sneuvelen.

Een selectie van trucs die je kunt tegenkomen bij een vergadering.

 • Lobbyen: het beïnvloeden van deelnemers buiten de vergadering om.
 • Overvaltechniek: met een nieuw voorstel komen waarover andere deelnemers nog niet hebben kunnen nadenken of zeggen dat iets enorm veel haast heeft, terwijl dat niet zo is.
 • Salami-tactiek: een deelnemer deelt een zwaar voorstel op in kleine plakjes waarmee hij of zij het hele voorstel er uiteindelijk tóch door krijgt.
 • Het koppelen van voorstellen op zo’n manier dat de vergadering ze als één voorstel aanneemt.
 • Gelijkgezinde deelnemers gaan verspreid aan een vergadertafel zitten, waardoor ze tijdens de vergadering de indruk wekken dat de hele vergadering het eens is over een bepaald standpunt.
 • Vertraging of andere tegenwerkingstactieken die iemand bijvoorbeeld toepast door heel lang het woord te voeren of door te gaan discussiëren over heel andere zaken dan het agendapunt.
 • Sabotage, waarbij tegenstanders van een besluit de uitvoering ervan in handen proberen te krijgen om daarmee de uitvoering tegen te houden.
 • De tactiek van het voortschrijdend inzicht: een plan aannemen met door andere deelnemers voorgestelde aanvullingen of bezuinigingen en vervolgens tijdens de uitvoering alle aanvullingen eruit halen of bezuinigingen terugdraaien. Dit komt vooral voor in politiek-bestuurlijke kring waarbij bijvoorbeeld een gemeenteraad minder lang in een bepaalde samenstelling bestaat dan dat een project duurt.
 • Zó gezellig doen dat het lastig wordt om serieuze kritiek te geven.
 • Nadruk leggen op autoriteit: dat weet ik veel beter omdat ik me hier al jaren mee bezighoud.
 • Een voorstel weglachen: een deelnemer geeft lachend aan dat je de zoveelste bent die met een bepaald idee komt maar dat het nooit blijkt te werken.
 • Een voorstel zwak of zelfs verkeerd samenvatten om het vervolgens onderuit te halen.
 • Het negeren van sterke argumenten van anderen en daar vervolgens overheen praten.
 • Niet vragen wie het met een voorstel eens is, maar vragen wie het er níet mee eens is. Een tegengeluid laten horen is altijd lastiger dan het ergens mee eens zijn. En zó worden de twijfelaars voorstanders!
 • Een deelnemer kijkt tijdens een betoog de andere deelnemers niet aan en concentreert zich op een punt in de verte. Het is zo lastiger om hem of haar te onderbreken.
 • Het belangrijkste vergaderpunt onderaan de agenda plaatsen. Grote kans dat iedereen het aan het eind van de vergadering wel gehad heeft en juist dát punt er dus gemakkelijker doorheen komt.

Over het algemeen zul je deze vergadertrucs niet wekelijks meemaken, maar signaleer je er een paar? Vraag of de voorzitter ingrijpt of pas jóuw tactieken toe. Deze zijn :

 • Vraag om verbeteringen en oplossingen in plaats van om reacties.
 • Rem veelpraters af en stimuleer de zwijgers.
 • Houd steeds de hoofdlijn vast.
 • Sluit agendapunten altijd af met concrete tijdgebonden afspraken.

 

Reageer op dit artikel