nieuws

Leidinggevende verergert gedoe op de werkvloer

Geen categorie

Als het om gedragsveranderingen gaat, weten leidinggevenden medewerkers zelden te prikkelen. Dit komt door gebrek aan goede alternatieven om gedragsverandering effectief aan te pakken. De huidige dominante aanpak gooit eerder olie op het vuur dan dat het bijdraagt aan een vruchtbare oplossing.

Als het om gedragsveranderingen gaat, weten leidinggevenden medewerkers zelden te prikkelen. Dit komt door gebrek aan goede alternatieven om gedragsverandering effectief aan te pakken. De huidige dominante aanpak gooit eerder olie op het vuur dan dat het bijdraagt aan een vruchtbare oplossing.

Dat concludeert trainer en auteur Gerard Morssinkhof in zijn nieuwe boek ‘Gedraag je!’.

Het probleem is dat leidinggevenden hierdoor bijdragen aan datgene wat ze willen voorkomen, namelijk: ‘gedoe op de werkvloer’. Morssinkhof pleit daarom voor een paradoxale aanpak op de werkvloer. Met onconventionele verandertechnieken. Deze sluiten niet aan op de gebruikelijke werkwijze en passen ook niet bij de traditionele invulling van de rol van de manager. Dat maakt ze uiterst effectief om gefixeerd gedrag te veranderen. Door niet alles te willen beheersen en controleren, wordt een ander soort veranderbeweging gecreëerd, en dat is volgens Morssinkhof precies wat medewerkers nodig hebben.

De onwetende manager kiest constant de rol van dominant, inhoudelijk uitleggerig en enthousiasmerend type. Dat komt omdat ze niet goed weten hoe met ‘gedrag’ om te gaan, waardoor ze vanuit de inhoud in plaats van gedrag mensen proberen te sturen en te veranderen. En dat kan nooit de bedoeling zijn, aldus Morssinkhof.  

Veranderingen worden altijd inhoudelijk ingestoken; met argumenten wordt getracht medewerkers te overtuigen waarom het anders moet. Dat lijkt rationeel heel logisch, maar sluit echter niet aan op hoe mensen met elkaar omgaan en werken.

Morssinkhof: ‘Onconventionele verandertechnieken zijn effectief omdat ze juist uitgaan van deze menselijke gedragsprincipes.’ In zijn boek beschrijft hij vijf gedragsprincipes: identificatie, nabijheid, statusbevestiging, in- & uitsluiting en naar de zijkant kijken. Gecombineerd met deze principes werken de onconventionele technieken beter, omdat er tijdens het verandertraject ook focus is op de wijze waarop medewerkers zelf met elkaar naar de toekomst kunnen werken.

Deze technieken doorbreken patronen, brengen beweging in het team of de organisatie op gang en voorkomen dat er negatieve terugkoppelingsmechanismen ontstaan, waardoor de verandering overgaat in een versnelling.

Ben jij leidinggevende en wil je hier meer over weten? Het boek Gedraag je! is te bestellen via www.academicservice.nl.

 

 

Reageer op dit artikel