nieuws

Ssst… stil verzuim

Geen categorie

Tijdens een periode van economische tegenslag daalt het verzuim. Best opmerkelijk trouwens: de maatschappelijke problemen stijgen en het ziekteverzuim daalt. Is het dan zo dat de medewerkers minder problemen ervaren? Niets is minder waar.

Tijdens een periode van economische tegenslag daalt het verzuim. Best opmerkelijk trouwens: de maatschappelijke problemen stijgen en het ziekteverzuim daalt. Is het dan zo dat de medewerkers minder problemen ervaren? Niets is minder waar.

Gevolgen economische tegenslag
Bij circa 1 miljoen Nederlandse huishoudens is de waarde van hun huis minder dan de hypotheek die erop rust. Deze huishoudens hebben daardoor een latent financieel probleem. Een ander zichtbaar effect van deze economisch tijd is de oplopende werkloosheid. Menig medewerker maakt zich dus behoorlijk zorgen.

Effect op duurzame inzetbaarheid
Het is in deze tijd van economische tegenslag zeker niet zo dat medewerkers die niet verzuimen ook altijd klachtvrij zijn. Uit een aantal studies blijkt dat economische zorgen wel degelijk effect hebben op de productieve én duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Werken naar vermogen
Het verzuim neemt dan wel af maar medewerkers die naar het werk komen, werken door klachten (medisch of niet medisch) niet naar vermogen. De omvang van dit soort verzuim wordt geschat op een factor 2 tot 3 van het regulier verzuim. En daarmee dus ook de kosten.

Stil verzuim
Behoorlijk wat medewerkers maken zich grote zorgen. Dit gaat ten koste van de productiviteit op het werk. Een minder wetenschappelijke benaming voor dit gedrag is ‘stil verzuim’. Dit verzuim in productiviteit houdt zich stil, het meldt zich niet en is dus ook niet in een registratie vast te leggen.

Vitaliteit
Hoe kan je omgaan met stil verzuim? Het advies is om juist nu te investeren in de vitaliteit van de medewerker. Wees om te beginnen alert op zorgsignalen van medewerkers. Voer bij aanhoudende signalen bijvoorbeeld een activerend gesprek (de essentie van een activerend gesprek is de vraag: ‘wat ga je doen?’) met hem of haar. Bied de medewerker frequent testjes en momenten tot zelfreflectie aan en zorg ervoor dat je de medewerker helpt in het betekenis geven aan de resultaten.

Dit hoeven geen dure en omvangrijke onderzoeken te zijn. Doel is dat de medewerker geactiveerd wordt om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De werkgever kan daarbij actief faciliteren om het werken naar vermogen weer op te krikken. De aanpak van ‘stil verzuim’ is daarmee eenvoudig: doorbreek de stilte en ga het gesprek met elkaar aan.

Jan van den Hoogen, Arbo Unie

Reageer op dit artikel