tool

Brochure ‘als uw behandeling anders uitpakt’

Geen categorie

Handige brochure voor patiënten als de behandeling anders uitpakt dan verwacht

Jaarlijks worden in de Nederlandse ziekenhuizen meer dan een miljoen patiënten opgenomen. Hoewel zorgverleners hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets misgaan. Dit kan leiden tot een langere ziekenhuisopname, tijdelijke beperkingen en soms tot blijvende schade of zelfs overlijden. Als er in een behandeling van u of uw naaste iets is misgegaan, is een open en eerlijk gesprek met de zorgverlener van groot belang. Alleen zo kan er samen naar een goede oplossing worden gezocht. Steeds meer artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen raken hiervan overtuigd.

In de brochure ‘Als uw behandeling anders uitpakt’ besteedt men aandacht aan een aantal vragen: hoe te handelen na een medische ‘misser’. Hoe kan een patiënt zich het beste voorbereiden op een gesprek met de behandelend arts? Hoe kun je het beste zo’n gesprek te voeren? Hoe krijg je inzage  in het medisch dossier? Ook is er aandacht voor de zorgverleners en de zorginstellingen.

Brochure: Als uw behandeling anders uitpakt

Uitgegeven door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Gratis te bestellen of te downloaden via bovenstaande link of via hun site NPCF.

Bron: Medisch Contact 1 juli 2010

Reageer op dit artikel