vraag & antwoord

Welke verschillende soorten ziekenhuizen zijn er?

Geen categorie

Algemene ziekenhuizen

In een algemeen ziekenhuis kom je patiënten met diverse gezondheidsproblemen tegen. Bij de zorg aan deze patiënten hoort het stellen van een diagnose met de daarbij horende onderzoeken en behandeling, begeleiding, verzorging en verpleging.

Academische ziekenhuizen
In elk van de acht Nederlandse academische ziekenhuizen (Universitair Medische Centra) worden studenten Geneeskunde opgeleid tot arts of medisch specialist. Het bijzondere aan een academisch ziekenhuis is dus dat er niet alleen onderzocht, behandeld, verzorgd en verpleegd wordt; het is vooral een plaats waar kennis en vaardigheden op het gebied van geneeskunde aan elkaar overgedragen wordt. Alle voorkomende specialistische functies zijn daarom in een academisch ziekenhuis te vinden.

Specialistische ziekenhuizen
Als je bijzonder geïnteresseerd bent in een bepaalde categorie patiënten, dan is werken in een specialistisch ziekenhuis iets voor jou. Zo’n patiëntencategorie kan gevormd worden door een leeftijdsgroep, door een bepaalde aandoening/ziekte of door een bepaalde zorgbehoefte. Zo zijn er onder andere de volgende soorten specialistische ziekenhuizen (in vaktermen ‘categorale ziekenhuizen’ genoemd):

– kinderziekenhuizen;
– oogziekenhuizen;
– revalidatiecentra;
– kankercentra;
– psychiatrische ziekenhuizen (geestelijke gezondheidszorg).

(Bron: GOBnet)

Reageer op dit artikel