vraag & antwoord

EPD: wat is het grote voordeel?

Geen categorie

Het streven is om de gegevens van alle patiënten in Nederland vast te leggen in een eenduidig elektronisch patiëntendossier, dat op verschillende plekken geraadpleegd kan worden en een optimale informatievoorziening biedt. Verschillende hulpverleners kunnen zich dan snel op de hoogte stellen van zaken als: adres, bloedgroep, medicijngebruik enzovoort. Het doel van een ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier […]

Het streven is om de gegevens van alle patiënten in Nederland vast te leggen in een eenduidig elektronisch patiëntendossier, dat op verschillende plekken geraadpleegd kan worden en een optimale informatievoorziening biedt. Verschillende hulpverleners kunnen zich dan snel op de hoogte stellen van zaken als: adres, bloedgroep, medicijngebruik enzovoort.

Het doel van een ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier is dan ook een verhoogde patiëntvriendelijkheid.

Voordelen

– Processen kunnen bewaakt worden omdat trajecten kunnen worden uitgezet. Vóór een operatie kan plaatsvinden, dienen diverse onderzoeken in een bepaalde volgorde te zijn uitgevoerd. Zo is er veel minder kans op fouten in de behandeling.
– Overlappende consulten worden voorkomen en procedures worden efficiënter en controleerbaar gemaakt.
– Waarschuwingen worden ingebouwd.
– Gegevens worden verzameld en geordend, ook voor andere doelen dan de directe zorg. Bijvoorbeeld facturering, kwaliteitsmanagement, rapportage aan externe systemen, planning van voorzieningen en het verstrekken van (niet privacy-gevoelige) informatie aan publiek, zorgverzekeraars en overheid.

Bij veel ziekenhuizen is de invoering van dit dossier in een project- of pilotfase. Landelijk vindt frequent overleg plaats, maar voortschrijdende inzichten hebben tot uitstel geleid.

Typ ‘stand van zaken epd’ in op Google voor uitleg en beschrijvingen van de stand van zaken van dit systeem in de diverse ziekenhuizen. Of kijk eens bij: – Nictiz. Dit is het nationale knooppunt en kenniscentrum voor ICT en innovatie in de zorg.

Reageer op dit artikel