vraag & antwoord

Wat is een DBC?

Geen categorie

De diagnosebehandelingcombinatie (DBC) is de basis van het betalingssysteem voor de ziekenhuiszorg en de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Elke DBC heeft een eigen code die zorgverleners gebruiken in de administratie. De zorgverzekeraars betalen per ziektegeval één prijs voor de totale zorg die wordt verleend aan een patiënt: de DBC. De overheid creëert hiervoor de randvoorwaarden. Het […]

De diagnosebehandelingcombinatie (DBC) is de basis van het betalingssysteem voor de ziekenhuiszorg en de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Elke DBC heeft een eigen code die zorgverleners gebruiken in de administratie. De zorgverzekeraars betalen per ziektegeval één prijs voor de totale zorg die wordt verleend aan een patiënt: de DBC. De overheid creëert hiervoor de randvoorwaarden.

Het nieuwe systeem: DOT

In het nieuwe DBC-systeem DOT (DBC’s op weg naar transparantie) worden de huidige DBC’s vervangen door circa 3.000 zorgproducten.

Voordelen

Momenteel zijn er zo’n 30.000 DBC’s in gebruik. De nieuwe zorgproducten zijn beter herkenbaar voor medisch specialisten, zorgverzekeraars en patiënten. De kosten van de nieuwe zorgproducten zijn een betere weergave van de geboden zorg. Daarmee levert het systeem begrijpelijke facturen op. Ook wordt het administratieve proces eenvoudiger en beter controleerbaar, zodat de kans op fouten afneemt.

Het invoeringstraject van DOT

Samen met de brancheorganisaties heeft minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekozen voor een zorgvuldig invoeringstraject DOT voor de zorgaanbieders.

1 juli 2009: De ziekenhuizen en medisch specialisten starten vanaf 1 juli 2009 met registreren volgens de nieuwe DBC-systematiek.

2010: Is een registratiejaar: zorgaanbieders registreren dan al volgens het nieuwe systeem, maar declareren nog in het huidige systeem. Het inlassen van een registratiejaar is bedoeld om een soepele en zorgvuldige overgang te maken naar het nieuwe systeem. Daarmee kan er voldoende inzicht in de financiële effecten ontstaan en kunnen zorgaanbieders en verzekeraars zich goed voorbereiden.

2011: Vanaf 2011 gaan ziekenhuizen en medisch specialisten op basis van deze nieuwe zorgproducten declareren bij de verzekeraars.

Bronnen:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Artsennet
DBC Onderhoud

Reageer op dit artikel