vraag & antwoord

Oudlaen in Utrecht; welke zorggerelateerde organisaties omvat dit kenniscentrum?

Geen categorie

Oudlaen in Utrecht is een landelijk kenniscentrum voor professionals in de zorg op het gebied van bedrijfsvoering en regelgeving. Naast de huisvesting van diverse organisaties, biedt de Oudlaen ook vergaderfaciliteiten. Op de Oudlaen zijn onder andere de volgende zorggerelateerde organisaties gevestigd: Oudlaen.nlOudlaan 43515 GA Utrecht030 273 94 33 ActiZ ActiZ is de brancheorganisatie die ernaar […]

Oudlaen in Utrecht is een landelijk kenniscentrum voor professionals in de zorg op het gebied van bedrijfsvoering en regelgeving. Naast de huisvesting van diverse organisaties, biedt de Oudlaen ook vergaderfaciliteiten. Op de Oudlaen zijn onder andere de volgende zorggerelateerde organisaties gevestigd:

Oudlaen.nl
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 273 94 33

ActiZ

ActiZ is de brancheorganisatie die ernaar streeft de randvoorwaarden te realiseren voor succesvol en kansrijk zorgondernemerschap van haar leden. Haar leden zijn zorgondernemers in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en aanverwante diensten.
Actiz.nl

BoZ Brancheorganisaties Zorg

Brancheorganisaties Zorg is een horizontaal samenwerkingsverband in de vorm van een vereniging waar deze vijf brancheorganisaties lid van zijn: Actiz, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het doel is de gezamenlijke belangen van de aangesloten brancheorganisaties in de zorgsector en hun leden te behartigen. Daarnaast wil de vereniging tot afstemming en waar nodig informatie-uitwisseling komen over onderwerpen die relevant zijn voor de zorgsector.
boz-ned.nl

Casemix

Casemix richt zich op het ontwikkelen van kennis over diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) en het adviseren over de toepassing van Casemixmanagement in de gehele zorgketen. Concreet betekent dit dat Casemix stuurinformatie levert waarmee de bedrijfsvoering op het gebied van DBC’s kan worden verbeterd. qconsult.nl

NFU

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is een samenwerkingsverband van de acht Universitair Medische Centra (UMC’s) in Nederland. De NFU heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC’s.
NfU.nl

NVZ

De NVZ vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de brancheziekenhuizen. Deze branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg bieden. De NVZ is primair gericht op de collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van de leden.
NVZ Ziekenhuizen

Perspekt

Perspekt verricht twee soorten audits in verpleeg- en verzorgingshuizen, woonzorgcomplexen en de Thuiszorg. Naast het traject dat leidt tot een gouden of zilveren keurmerk heeft Perspekt samen met de zorgverzekeraars Achmea en CZ, de cliëntenbelangenverenigingen LOC en de stichting Cliënt & Kwaliteit een traject opgezet dat leidt tot het bronzen keurmerk in de zorg.
Perpekt Keurmerk

Q-consult Groep

Q-Consult is een onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau met meer dan 50 medewerkers en vestigingen in Arnhem en Utrecht. Zij helpen een visie vast te stellen, de realisatie ervan te sturen en de juiste managementinformatie te selecteren.
Q Consult

Revalidatie Nederland

Revalidatie Nederland is de overkoepelende branchevereniging voor alle revalidatiecentra in Nederland. De vereniging wordt gemaakt door haar leden: professionals en directeuren die vanuit commissies en projectgroepen het bestuur of de bestuurscommissies adviseren.
Revalidatie Nederland

RUBATO mediators

Rubato kan bedrijfsjuridische en bedrijfseconomische ondersteuning en advies geven op alle aspecten, variërend van (re)organisatievraagstukken, (samenwerkings)overeenkomsten en arbeidsrechtelijke zaken.
Rubato

STZ

Drieëntwintig grote opleidende ziekenhuizen die hooggespecialiseerde medische zorg kunnen verlenen, hebben hun samenwerking geformaliseerd in de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Kern van het samenwerkingsverband van deze ‘Teaching Hospitals’ vormen de medisch specialistische opleidingen.
STZ Ziekenhuizen

ValueCare

ValueCare is sterk door de samenvoeging van automatisering en consultancy. Met hun ICT Dienstverlening maken zij voor hun klanten verlies aan omzet en vertragingen blijvend inzichtelijk. Hun consultancy zorgt dat de oorzaken van verlies en vertragingen definitief verholpen worden.
Value Care

VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Het doel van de VGN is op een proactieve wijze de collectieve belangenbehartiging voor de leden te verzorgen.
VGN

VRA

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. De VRA adviseert gevraagd of ongevraagd het bestuur over ontwikkelingen in het vakgebied.
Revalidatiegeneeskunde

WfZ

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WƒZ) is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen de mogelijkheid biedt voordelige leningen af te sluiten. Het WƒZ doet dit door geldgevers de betaling van rente en aflossing te garanderen. De zorginstelling die een lening onder WƒZ-garantie aantrekt ontvangt daardoor een aanzienlijk rentevoordeel.
WFZ

Spectra Facility

Het bedrijf achter OUDLAEN vergadercentrum en de overige cateringactiviteiten binnen het pand Oudlaen. Tevens verantwoordelijk voor alle receptie dienstverlening en een hartelijk welkom voor alle bezoekers en huurders.

Reageer op dit artikel