vraag & antwoord

Hoe wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd?

Geen categorie

Zorgverleners en instellingen moeten verantwoorde zorg leveren, staat in de wet. De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed, maar kan nog beter. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op verschillende terreinen het initiatief genomen om de kwaliteit te bevorderen. Zo wordt er veel geïnvesteerd in het uitwisselbaar maken van medische […]

Zorgverleners en instellingen moeten verantwoorde zorg leveren, staat in de wet. De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed, maar kan nog beter. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op verschillende terreinen het initiatief genomen om de kwaliteit te bevorderen. Zo wordt er veel geïnvesteerd in het uitwisselbaar maken van medische gegevens tussen verschillende instanties, waardoor fouten kunnen worden voorkomen. Ook werken zorginstellingen hard aan kwaliteitsverbetering.

Met actieprogramma’s bevordert de overheid een snellere invoering van goed lopende projecten op grote schaal:

Zorg voor Beter wil de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg verbeteren.

Beter voorkomen richt zich op de publieke gezondheidszorg. Het programma stimuleert thuiszorgorganisaties en GGD’s bij het opzetten van kwaliteitsbeleid in hun eigen organisatie.

Sneller Beter: dit actieprogramma liep van 2003 tot eind 2008. Hiermee wilde VWS transparantie, doelmatigheid en kwaliteit in de curatieve zorg stimuleren. In 3 rondes hebben 24 ziekenhuizen eraan gewerkt om versneld verbeteringen in de patiëntenzorg (onder andere op het gebied van veiligheid en logistiek) door te voeren.

Op verzoek van VWS heeft NIVEL het programma Sneller Beter geëvalueerd. Hun bevindingen staan in het rapport Evaluatie Sneller Beter pijler 3. Over de resultaten van Sneller Beter gaat ook het boek ’10 geleerde lessen uit de praktijk’. Op de site van CBO, kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, staat het hele archief van het programma Sneller Beter.

Het kabinet wil dat patiënten en cliënten hun eigen keuzes kunnen maken in de zorg. Maar daarvoor moeten ze wel inzicht hebben in het hele aanbod aan zorg. De informatie op de website kiesBeter (een initiatief van VWS) kan hen hierbij helpen.

Bron: website VWS

Reageer op dit artikel