vraag & antwoord

Wat houdt het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg in?

Geen categorie

Eind 2009 moeten alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) werken met digitale dossiers voor kinderen; het zogenaamde digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) voorheen het elektronisch kinddossier (EKD). In de toekomst moet dit kinddossier kunnen aansluiten bij het elektronisch patiëntendossier (EPD). Geen kind buiten beeld Het dossier bevat informatie over het kind, de gezinssituatie en de […]

Eind 2009 moeten alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) werken met digitale dossiers voor kinderen; het zogenaamde digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) voorheen het elektronisch kinddossier (EKD). In de toekomst moet dit kinddossier kunnen aansluiten bij het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Geen kind buiten beeld

Het dossier bevat informatie over het kind, de gezinssituatie en de omgeving volgens het motto: geen kind buiten beeld. Ieder kind van 0 tot 19 jaar krijgt een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. De meeste kinderen krijgen hun dossier in de 2e week na de geboorte, wanneer ze door een verpleegkundige worden bezocht om de hielprik af te nemen. Als het kind 4 wordt en naar de basisschool gaat, wordt het dossier overgedragen aan de schoolarts, die het kind tijdens de gehele schoolperiode begeleidt.

Wat betekent een Digitaal Dossier JGZ voor de praktijk?

Het gebruik van een digitaal dossier de volgende voordelen op:

– dossiers zijn altijd beschikbaar en dus makkelijker te raadplegen; inhoud is voor iedereen goed leesbaar;
– de informatie uit alle digitale dossiers samen levert de basis voor een kwalitatief hoogstaande onderzoeksdatabase;
– logistiek hoeven de (bestaande schriftelijke) dossiers niet meer opgezocht, meegesleept en opgeruimd te worden; ook de kans dat een dossier zoek raakt wordt uiterst klein;
– bij de overdracht hoeven dossiers voor 4 tot 19-jarigen niet meer opnieuw aangemaakt te worden.

Digitaliseren

Instellingen in de JGZ moeten eerst de huidige papieren dossiers digitaliseren. Zij schaffen hiervoor zelf een softwarepakket aan en zorgen ervoor dat hun medewerkers ermee kunnen werken. Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk en treden op als financier. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleidt gemeenten en instellingen bij de invoering en hebben hiervoor subsidie gekregen.

Invoeren

Sinds begin 2009 moeten alle instellingen in de jeugdgezondheidszorg bezig zijn de digitale dossiers in te voeren. Eind 2009 moeten alle instellingen met de dossiers kunnen werken. Elk kind krijgt dan vanaf het eerstvolgende contact met de jeugdgezondheidszorg een digitaal dossier.

Overdragen

Minister Rouvoet wil dat de dossiers veilig en betrouwbaar kunnen worden overgedragen als kinderen bij een andere JGZ-instelling komen.
Daarvoor is een uitwisselingsmedium nodig om dossiers veilig te kunnen versturen en een register waarin staat welk kind bij welke organisatie zorg ontvangt, zodat bekend is waar het dossier zich bevindt.
Minister Rouvoet wil hiervoor bij voorkeur aansluiten bij het Landelijk SchakelPunt van de AORTA-zorginfrastructuur voor zorgaanbieders. Hiermee kan zowel de registerfunctie als het uitwisselingsmedium gerealiseerd worden.

Bronnen Jeugd en gezin
RIVM

Reageer op dit artikel