vraag & antwoord

Wat is de AWBZ?

Geen categorie

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering en dekt zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om vormen van zorg of hulp die vaak duur en langdurig zijn; medische kosten die vrijwel niemand kan opbrengen. Denk hierbij aan langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling. Iedereen […]

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering en dekt zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om vormen van zorg of hulp die vaak duur en langdurig zijn; medische kosten die vrijwel niemand kan opbrengen. Denk hierbij aan langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling. Iedereen die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg.

Reageer op dit artikel